Воронець Вікторія Романівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ВОРОНЕЦЬ ВІКТОРІЯ РОМАНІВНА

Виробнича зі (спеціалізації) практика студентки групи ПОМ-2-20-1.4з Воронець Вікторії Романівни.


База для проведення практики : школа 1 ступеня №330 "Русанівка" (Дніпровський район, вул. І. Шамо 18) - це навчальний заклад з українською мовою викладання.

Школа налічує 10 класів, в яких навчається 316 учнів.

Працює 1 комп'ютерний кабінет.

З 1-го класу школярі навчаються володіти навичками користування комп'ютером.


24173810 648999022155876 6351916607478838130 o.jpg

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ. Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

IMG 3047.jpg
Колектив школи працює над впровадженням ІКТ в навчально–виховний процес. З 1-го класу школярі навчаються первинним навичками роботи за комп'ютером. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.

В процесі проходження практики було проведено інтерв’ю з директором школи - Ужакіною Тетяною Вікторівною. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу. На думку Тетяни Вікторівни, сучасний учитель – це учитель, який, рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі. Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі, Тетяна Вікторівна вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу.


– Тетяно Вікторівно, скажіть, будь ласка, яка мета впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у школі?

Головна ціль впровадження ІКТ в нашому закладі – це підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу; підготовка підростаючого покоління до повноцінної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації.

– Як Ви впроваджуєте та використовуєте ІКТ у школі?

Колектив нашої школи працює над впровадженням ІКТ в освітній процес вже не один рік. Одним із напрямків використання ІКТ у нашому закладі є використання мультимедійних засобів навчання. Педагоги нашого закладу активно застосовують мультимедійні засоби в освітньому процесі, серед яких: мультимедійні презентації, навчальні ігри, відео, навчальні програми, серед яких є програма EDUGAMES, яка містить інтерактивні завдання для початкових класів з різних навчальних предметів за шкільною програмою, електронні тренажери, підручники, енциклопедії і т.д. Також, ми використовуємо ІКТ для мультимедійного зв’язку із батьками. Інформування батьків учнів та спілкування з ними щодо шкільного життя відбувається через мережу Yammer. Особливо необхідним є застосування інформаційних технологій у системі управління освітою, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ в управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:

 • оформлення та ведення внутрішньошкільної документації;
 • складання розкладу уроків;
 • створення та використання бази даних учителів та учнів;
 • моніторинг діяльності вчителів;
 • оперативне управління навчальним закладом шляхом передачі термінової інформації тощо;
 • пошук та збір інформації за допомогою Інтернету;
 • використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку.


– Як Ви використовуєте ІКТ?

Кожного дня для особистих і робочих питань використовую Google-додатки: Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Sheets і т.д; продукти WPS та Microsoft Office. І ті ІКТ про які вже згадувала вище: мультимедійні засоби на уроках, мережу Yammer і т.д.

– Як використовують ІКТ Ваші колеги?

Гадаю, що так само як і я: для проведення уроків, спілкування з батьками учнів, роботи зі шкільною документацією і т.д.

– На Вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вчителі у школі?

Достатній та високий рівень, так як розвитку і використанню ІКТ приділяється велика увага в нашій школі. Більшість вчителів мають сертифікати різних курсів, семінарів, тренінгів присвячених використанню ІКТ. Наші вчителі прагнуть до високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, впровадження у своїй діяльності ІКТ.

– Чи готові Ви й далі розвивати освітню політику школи з питань впровадження ІКТ?

Так, звичайно. Адже сучасного українського навчального закладу не можна уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми працюємо над тим, кожен працівник нашого Ліцею був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності. Прагнемо підняти освітній процес у школі на якісно новий рівень.


Аналіз ІК-компетентності вчителів

Серед вчителів школі №330 було проведено анкетування пов'язане з впровадженням ІКТ у ЗНЗ та ІТ-компетентністю самих вчителів.

Переглянути анкету Ви можете за поданим посіланням: Анкета

Ознайомитися з результатами анкетування: Результат


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення

 • 1 комп'ютерний клас;
 • 1 інтерактивний комплекс;
 • плазмові телевізори;

Оснащення комп'ютерами:

Зображення viber 2021-10-19 08-24-11-396.jpg
Зображення viber 2021-10-19 08-24-10-822.jpg • Директор(1)
 • Заступники директора (1)
 • Секретар (2)
 • Бібліотека (1)
 • Кабінет інформатики №1 (30)

Програмне забезпечення

 • Windows 2010
 • Microsoft Office 2016

Висновок: На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також всі навчальні кабінети оснащені комп'ютерами та іншою технікою (телевізори, проектори, інтерактивні дошки тощо). Тому, проектори, смарт-дошки розташовані в молодших класах, куди є вільний доступ для педагогічних працівників; іншим технічним оснащенням користуються директор, вчительський колектив, практичний психолог. Також кожен педагог школи має вільний доступ до ламінатора, принтерів при потребі. За потреби педагоги можуть скористатися ноутбуками. Слід сказати, що мережеве покриття є доступним для учительського колективу школи, таким чином, педагоги, що використовують власні ноутбуки та намагаються включати ІТ у свою роботу

Mcaticon.png
Завдання на вибір

Блог


Блог на Ютубі


Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання


«Освіта – енергія майбутнього. Дистанційна освіта – сучасний формат!»

Учасники: педагогічні працівники школи. Мета тренінгу:

 • ознайомлення з можливостями використання сервісу Zoom для проведення відеоконференцій та онлайн-занять з учасниками освітнього процесу;
 • огляд деяких онлайн-сервісів та інструментів, які можна використовувати для організації дистанційної роботи;
 • ознайомлення з алгоритмом роботи та набуття практичних навичок роботи у додатку Google Classroom;
  IMG 3052.jpg
 • застосування онлайн-тестів у освітньому процесі для підвищення ефективності навчання, переваги їх використання;
 • набуття практичних навичок зі створення онлайн-тестів в додатку Google Форми, на ресурсі Kahoot! та на платформі “Всеосвіта”.

Хід тренінгу

Велика увага сьогодні приділяється використанню інформаційно-комунікаційних технологій у освітній діяльності. Підвищений інтерес до цього питання пояснюється євроінтергаційним курсом розвитку України. На цьому шляху вітчизняній освіті необхідно довести свою відповідність тим високим стандартам, що існують у країнах Європейського союзу. Задля реалізації поставлених завдань державою розгорнута цільова соціальна програма «Сто відсотків», що має створити необхідні умови і забезпечити готовність педагогів до впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. Національний проект «Відкритий світ» спрямований на створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня, що об’єднає уніфіковані методичні та дидактичні матеріали, централізує системи навчання та оцінювання учнів, а також впровадить ІКТ у систему управляння навчальними закладами.

Але, не зважаючи на ці серйозні державні ініціативи, треба визнати, що темпи впровадження ІКТ у освітню діяльність педагогів залишаються низькими. Так, результатами моніторингу, що проводився протягом квітня 2018 року у 33 школах міста Києва, лише 34% вчителів систематично використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку. Звертаємо увагу, що це тільки кількісний показник, що вказує низькі темпи впровадження ІКТ, а для оцінки ефективності роботи цих технологій потрібне врахування ще й якості навчальних матеріалів та умов їх використання.

Дуже важливим моментом використання ІКТ у навчанні є методична доцільність. Остання визначається, як продиктований необхідністю оптимальний підбір засобу подання матеріалу з використанням технічного обладнання і програмного забезпечення за найкоротший проміжок час. Необхідність, у свою чергу, визначається, як відповідність обраного засобу опрацювання матеріалу віковим та психосоматичним особливостям учнів з урахуванням рівня їхньої попередньої навчальної підготовки. Це означає, що практично всі навчальні матеріали повинні бути адаптованими під кожний конкретний дитячий колектив. І зробити це має та людина, яка найкраще знається на особливостях і індивідуальних потребах цього колективу – це вчитель. На жаль, зараз вчителі у своїй більшості пропонують учням до використання ті технології, якими володіють, а не ті, які були б найбільш ефективними у конкретному випадку. Головним чином, інструментами на уроці стали програми досить вузького кола з пакету «Microsoft Office», які до того ж використовуються у випадках, що зручні для вчителя, а не для учня. Ситуацію може ускладнити впровадження матеріального заохочення вчителів, до використання у роботі комп’ютерні технології. Це питання час від часу обговорюються вищім керівництвом освітньої галузі і повинно, на перший погляд, позитивно вплинути на стан використання провідних технологій у навчальному процесі. Але в тих умовах, які ми зараз маємо з рівнем комп’ютерної грамотності вчителів, скоріш за все, ми отримаємо впровадження «ІКТ заради ІКТ». Тобто самий процес впровадження ІТ буде головніший за ефективність і доцільність такого впровадження.

Рівень ІКТ-компетентності вчителя. Головною проблемою є різниця у рівнях володінні комп’ютерною технікою вчителями і учнями. У випадку, якщо ця різниця є досить суттєвою, учитель просто не в змозі запропонувати учню гідний рівень навчальних матеріалів. На подолання цієї проблеми спрямовані підтримані Міністерством освітні ініціативи всесвітньо відомих компаній Intel «Навчання для майбутнього», Microsoft «Партнерство в навчанні», Національний проект «Відкритий світ», Національна програма «100 відсотків». Значний внесок у просвітницьку діяльність роблять інститути післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Але інтенсивність використання комп’ютерних технологій свідчить про те, що й досі рівень комп’ютерної грамотності вчителів-предметників є лімітуючим фактором впровадження ІТ у освіті.

Матеріально-технічне забезпечення. За результатами моніторингу впровадження ІКТ і загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, майже 50% предметних кабінетів не мають жодного цифрового пристрою навчання, і лише кожний п’ятий кабінет має під’єднання до Інтернету [3]. До того ж, у звіті про результати моніторингу зазначається, що «навчальні заклади обирались районними науково-методичними центрами (РНМЦ) самостійно, то можна передбачити, що до списку потрапили «благополучні» школи і реальні показники можуть виявитись ще гіршими». Також невтішною є ситуація і з ліцензійним програмним забезпеченням навіть комп’ютерних класів шкіл.

Практично не використовуються технології орієнтовані на інші пристрої, що є власністю учнів (iPad, iPhon, електронна книга).

Індивідуальні особливості учня. Технології особистісно-орієнтовані навчання, які сьогодні викликають живий інтерес школярів і користуються досить великим попитом серед батьків учнів, передбачають індивідуальний підхід до кожної дитини, демократичний стиль управління і гуманістичну спрямованість процесу навчання, як співробітництва. Тому розуміння раціонального розв’язання проблемного завдання тісно пов’язане з індивідуальними особливостями людини. Тобто, раціональним вважається такий шлях вирішення питання, який потребує мінімальну кількість часу і найзручніший для учня.


А зараз я пропоную дізнатися про Zoom.

Сервіс Zoom використовують для підтримки робочих зв’язків, проведення онлайн-зустрічей і навчання в школах та університетах. Заходити в програму можна як з комп’ютера, так і з планшета з телефоном.

Організувати зустріч може будь-хто, який створив обліковий запис. Безкоштовний обліковий запис дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії коронавірусу сервіс прибрав це обмеження.

До відеоконференції може підключитися будь-який користувач, що має посилання, або ідентифікатор конференції. Захід можна запланувати заздалегідь, а також зробити повторюване посилання, тобто для постійного уроку в певний час можна зробити одне і те ж посилання для входу.

Потрібно зареєструватися в сервісі: ввести свою електронну пошту, на яку прийде лист з підтвердженням реєстрації. Потім в відкритому сайті потрібно буде вказати своє ім’я, прізвище і придумати пароль. Після цієї процедури потрібно авторизуватися в Zoom, використовуючи свій email та пароль.

5e827b7dbc2e0.jpgТепер сервіс готовий до використання: можна як створювати власні конференції, так і підключатися до інших, використовуючи 9-значний ID-код. Якщо ви створили свою конференцію, то запросити учасників можна декількома способами:

 • Відправивши посилання (URL) конференції;
 • Відправивши 9-значний ID-код;
 • Відправивши запрошення поштою.


5e8279856c96a.gifПри цьому відкриється вікно планувальника.
Виберіть настройки конференції. Зверніть увагу, що деякі з цих параметрів можуть бути недоступні, якщо вони відключені і заблоковані в положенні «Викл.» на рівні облікового запису або групи.

Image023.png


Тема: Виберіть тему / ім'я для вашого форуму.

Початок: Виберіть дату та час для вашого форуму. Ви можете почати конференцію в будь-який момент до запланованого терміну.

Тривалість: Виберіть приблизну тривалість конференції. Зверніть увагу, що вона використовується тільки для цілей планування. Конференція не завершиться після закінчення цього часу.

Часовий пояс: За замовчуванням zoom використовує часовий пояс вашого комп'ютера. Натисніть на список, що розкривається для вибору іншого часового поясу.

Періодична конференція: Виберіть, чи хочете ви запланувати повторювану конференцію, тобто для кожного сеансу буде використовуватися той же ідентифікатор конференції.

Відео організатора: Виберіть, чи хочете ви включати або вимикати відео організатора при вході в конференцію. Навіть якщо ви виберете налаштування «Викл.», Організатор матиме можливість включити своє відео.

Відео учасників: Виберіть, чи хочете ви включати або вимикати відео учасників при вході в конференцію. Навіть якщо ви виберете налаштування «Викл.», Учасники матимуть можливість включити своє відео.

Параметри звуку: виберіть для користувачів можливості входу за викликом «Тільки телефон», «Тільки IP-телефонія» (звук комп'ютера), обидва варіанти або «Сторонній звук» (якщо включено для вашого профілю). Може знадобитися пароль конференції: тут ви можете вибрати і ввести пароль вашого форуму. Учасникам потрібно буде ввести його перед входом в заплановану вами конференцію.

Розширені параметри: Натисніть на стрілку для перегляду додаткових параметрів конференції.

Включити вхід раніше організатора: Дозволити учасникам входити в конференцію без вас або раніше вас. Ця конференція завершиться через 40 хвилин для базових (безкоштовних) абонентів.

Вимикати звук учасників при вході: Якщо вхід раніше організатора не включений, то звук всіх учасників буде вимикатися при вході в конференцію. Використовувати ідентифікатор персональної конференції: Встановіть цей прапорець, якщо хочете використовувати ваш ідентифікатор персональної конференції. Якщо він не обраний, буде створений випадковий унікальний ідентифікатор конференції.

Записувати конференцію автоматично: Встановіть цей прапорець, якщо хочете автоматично записувати конференцію. Виберіть, чи хочете ви виконувати запис локально (на ваш комп'ютер) або в хмару (zoom.us/recordings). Запланувати для: Якщо у вас є привілей планування для іншого користувача, ви зможете вибрати, для кого ви хочете запланувати, в списку, що розкривається.

Альтернативні організатори: Введіть адресу електронної пошти іншого користувача Zoom з професійної ліцензією в ваш профіль, щоб дозволити йому починати конференцію під час вашої відсутності. Детальніше про альтернативний організатора. Календар: Додайте в будь-який обраний календар і відправте запрошення учасникам. Натисніть «Запланувати» для завершення і відкрийте обраний вами календар.

Примітка: Обравши «Інші календарі», ви можете копіювати і вставляти інформацію про заплановану конференції, таку як дата, час і URL конференції, в електронний лист, який можете відправити запрошуваним особам.

Після завершення налаштування запланованої конференції натисніть значок «Запланувати» в нижній правій частині вікна.

Щоб додати учнів потрібно:

Натисніть кнопку "Участники"

Як підключитися до конференції через сервіс ZOOM

Завантажуємо і встановлюємо програму, для цього:

1) Переходимо на сайт https://zoom.us/download

2) В розділі «Клиент Zoom для конференций» натискаємо кнопку «Загрузить»

3) Запускаємо завантажений файл ZoomInstaller.exe:

Відкриється вікно «Облачные конференции ZOOM», натискаємо «Войти в конференцию»:


2.png
Для того щоб приєднатись до конференції:

 • Вводимо отриманий ID в поле «Идентификатор конференции»
 • В полі «Имя пользователя (User)» вказуємо ім'я без лапок, без розділових знаків
 • Ставимо галочку навпроти «Выключить мое видео»
 • Натискаємо на кнопку «Войти»
3.png
В результаті ви приєднайтеся до конференції.


Ви можете задавати питання в чаті. Вони будуть розглянуті в кінці демонстрації. Для цього натисніть кнопку Чат.'

5.png

(Після прослухання тренінгу вчителі з моєю допомогою створювали конференції для своїх учнів)


270px-1-KrS6PpAdw.jpg

Mcaticon.png
Методичні рекомендації

У нових умовах професійна кар'єра будь-якого педагога залежить від того, наскільки він здатний своєчасно в навчальному процесі знаходити і отримувати, сприймати і використовувати нову інформацію. А для цього сучасний педагог повинен розвивати в собі вміння управляти освітнім процесом, аналізувати та оцінювати отриману інформацію. Активне впровадження ІКТ в освітній процес дозволяє забезпечити перехід до якісно нового рівня педагогічної діяльності, значно збільшуючи її дидактичні, інформаційні, методичні та технологічні можливості, що в цілому сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, підвищення професійної майстерності вчителів.

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 Для керівництва: 
 
 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 Для викладачів: 
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.;
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

 • необхідно докупити Смарт-дошки, ноутбуки, проектори;
 • підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів;
 • проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
 • проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
 • формування баз даних учнів;
 • підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • покращити якість інтернету в школі, замінити провайдера.

Методичні рекомендації формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської 
 діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:
 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком,
 • систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.