Веремей Єлизавета Русланівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (фахова) практика студентки Веремей Єлизавети Русланівни VІ курсу другого (магістерського) освітнього рівня заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі" Факультету інформаційних технологій та управління.

Використання формувального оцінювання в електронному навчальному курсі

Анотація відео матеріалу

Формувальне оцінювання – оцінювання спрямоване на визначення індивідуальних досягнень студента, і не може мати адміністративних дій за результатами оцінювання.

Використання дистанційної форми навчання дає можливість студенту навчатися у будь-який час та у будь-якому місці, він може опановувати нові дисципліни та отримувати додаткові компетентності. Сучасні педагоги на даний вид навчання покладають великі надії. Слід констатувати, що дистанційне, або як його називають електронне навчання, є одним з найефективніших у сфері підготовки та освоєння різноманітних сфер та галузей освіти у всьому світі. Відомі педагоги називають дистанційне навчання провідною ланкою ХХІ століття. Проте, враховуючи усі переваги такого виду навчання, потрібно відмітити що оцінювання в дистанційному (електронному) режимі є певним викликом для викладача, адже важко оцінити роботу за якою не спостерігаєш наочно. Немає жодних гарантій того, що студент самостійно зробив ту чи іншу роботу, сумлінно виконав завдання та зрозумів поданий матеріал. У викладеному матеріалі здійсненно детальний аналіз поняття та процесу оцінювання навчального рівня студентів, та запропоновано вирішення проблеми оцінювання в електронному режимі за допомогою так званного формувального оцінювання. Формувальне (внутрішнє) оцінювання націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного студента і не припускає як порівняння результатів, продемонстрованих різними студентами, так і адміністративних висновків за результатами навчання. Здійснено порівняння процесу оцінювання від традиційного до формувального. Запропоновано ряд ресурсів, які допоможуть впровадити систему формувального оцінювання у електронному навчальному курсі. У відео також подаються таблиці, що використовуються при впровадженні формувального оцінювання у електронному навчальному курсі. Продемонстровано авторський приклад застосування формувального оцінювання в електронному навчальному курсі.


Відео матеріал

Зворотній зв'язок

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ntD5YvWhDAReZOFtMBmwGyLHsC7SPyVYe6s-GqSfDtUX7w/viewform?usp=sf_link

Список використаних джерел

1. Галета Я. В. 2016. Критерії готовності студентів педагогічних ВНЗ до реалізації дистанційного навчання. Наукові записки, Випуск 112, 123

2. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І. Пометун . – К., 2007. – 144 с.

3. Морзе Н. В., Глазунова О. Г. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі, Journal.iitta, ст.8. https://journal.iitta.gov.ua

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / М.М. Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – 352с. 3. Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання: методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс. – К.: МАУП, 2005. -72с.

5. Веб-сторінка: Biggerlape. https://www.biggerplate.com/

6. Веб-сторінка: Nachalka.com. Формувалене оцінювання. 2008.06.21. http://www.nachalka.com/node/3660

7. Веб-сторінка: Moodle. 2017/12/30. https://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle

8. Веб-сторінка: Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення. 2016. http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/5e2/5e24f07e3c22c6f4feb501b1200d2105.pdf

9. Веб-сторінка: Функції оцінювання навчальних досягнень студентів. http://www.info-library.com.ua/books-text-4194.html

10. Веб-сторінка: Unite. https://www.uniteforliteracy.com/