Білоног Ольга Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
                  Проходження виробничої (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практики
                            в закладі дошкільної освіти №372
                               Білоног Ольги Миколаївни
Заклад дошкільної освіти №372
Адреса: вул. Заболотного, 114-а
Директор: Матвієнко Світлана Анатоліївна

В садочку функціонує 14 груп, 4 з яких для дітей раннього віку та 10 садових. Заклад дошкільної освіти працює за державною програмою "Дитина". Режим ЗДО з 7:00 до 19:00. Спеціалізація: патріотичне виховання та театральна діяльність.

E7709490-59C6-4EBB-894C-8190B697CC69.jpeg

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно правовою базою. У Державній національній програмі "Освіта України XXI століття" у розділі "Дошкільне виховання" визначено основні положення: забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професіонального та загальнокультурного рівня. Ці положення адресовані насамперед практичним працівникам і спонукають їх переорієнтувати власну роботу за новими підходами. Директор закладу дошкільної освіти №372 Матвієнко Світлана Анатоліївна, докладає багато зусиль на впровадження ІКТ технологій в освітній процес ЗДО. Та під час реалізації освітньої політики з впровадження ІКТ, керівник закладу зіштовхнулась з труднощами впровадження задуманого, а саме:

 • низький рівень володіння педагогами комп'ютерними технологіями (КТ);
 • необізнаність із перспективним досвідом застосування ІКТ в роботі з дошкільниками;
 • недостатнє фінансове забезпечення ЗДО.
 • відсутність достатньої кількості технічних засобів.
Інтерв’ю з керівником навчального закладу
 - Світлано Анатоліївно, скажіть будь ласка, чому ви вважаєте важливим впровадження ІКТ в освітній процес вашого закладу дошкільної освіти?
 - Директор: 

В даний час вся наша робота пов’язана з комп’ютерною технікою,тому нам як педагогам, тобто тим людям, які мають вагомий вплив на дітей, потрібно бути «на хвилі сучасного світу». До того ж, на мою думку це сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності; - сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми; - сприяє підвищенню рівня педагогічної компетентності батьків, інформованості їх про напрями діяльності дошкільного закладу та результатах конкретної дитини, співпраці батьків і ДНЗ; Впровадження ІКТ в освітній процес ЗДО дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації; - комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання; - використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації; - допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання завдань за допомогою екрану; Як на мене дуже багато позитивних моментів.


-Чи всі педагоги вашого ЗДО володіють достатніми знаннями для використання ІКТ у своїй роботі?
-Директор: 


На жаль, ні. Та я сподіваюсь в найближчому майбутньому, коли наш садок буде укомплектований комп’ютерною технікою в достатній кількості, ми почнемо проводити майстер-класи, семінари – практикуми та тренінги з даного питання на базі садочка, адже в моєму колективі є досвідчені педагоги які вже давно використовують ІКТ на практиці.


-З якою найбільшою проблемою ви зіштовхнулись у впровадженні ІКТ в освітній процес свого закладу дошкільної освіти?
-Директор:


Я вже говорила своїм колегам, і скажу вам. Найбільша проблема це неготовність педагогів застосовувати ІКТ у свої роботі, адже це потребує часу і знань. А так як на даний момент більша частина педагогів має вже багатий досвід у роботі, то їм дуже складно навчатися чомусь новому, особливо пов’язаного з комп’ютером.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

На сьогодні садок не повністю забезпечений технічними засобами для реалізації ІКТ в роботі педагогів. В закладі є:

 • 3 стаціонарних комп’ютера
 • 2 ноутбуки
 • 3 принтера
 • 2 сканера
 • 1 проектор
 • мережа інтернет
 • програмне забезпечення Windows
 • 2 музичні центри та 1 DVD

Вихователі закладу можуть спійно використовувати всю цю техніку для своєї практичної діяльності (друкувати дидактичні та наочні матеріали, розробляти інтерактивні дидактичні ігри, показувати дітям мультфільми, тощо).

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для визначення ІК-компетентності вихователів було створено анкету за допомогою Гугл форми (https://goo.gl/forms/aJMZw2bELrVwxSEp2) Аналізуючи отримані відповіді, можна зробити висновки, що в закладі працює 18 педагогів, 9 з яких вдало використовують ІКТ у своїй педагогічній діяльності, а інші 9 педагогів не мають достатніх практичних знань та вмінь .Директор ЗДО та методист використовують ІКТ у своїй управлінській діяльності та методичній роботі. Більшість вихователів використовують програми Microsoft Office, зокрема PowerPoint. Однак,всі педагоги готові до навчання, самоосвіти та підвищення рівня своїх вмінь з даного питання. Тому директор цього закладу Матвієнуо Світлана Анатоліївна покладає багато зусиль на впровадження ІКТ в освітній процес, а саме:

 • Підвищення кваліфікації педагогів, а саме тренінги, семінари – практикуми з ІКТ
 • Планує забезпечити кожну групу ЗДО комп’ютерами та принтерами;
 • Планує створити ІОС закладу дошкільної освіти;
 • Використовує ІКТ у своїй управлінській діяльності
 • ІКТ використовується в методичній роботі та роботі з батьками (засоби корпоративної комунікації: E-mail,Viber, веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва,"ПЕДРАДА" Портал освітян України – електронні видання, каталоги, статті, публікації, КОЗА Онлайн: Дошкільний заклад - веб-програма з готовими шаблонами документів для всіх фахівців дошкільного навчального закладу, Microsoft Office, створення занять та ігор за допомогою програм та додатків інтернет ресурсів)


Завдання 2

Розробка БЛОГУ для онлайн консультацій батькам

Для зацікавлення батьків у житті Закладу дошкільної освіти був створений блог, який допоможе батькам знайти відповіді на будь які запитання у спеціалістів садка та внести свої пропозиції щодо покращення роботи закладу. БлогЗДО372

Завдання 3

Проведення семінару (тренінгу) для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти

Для підвищення ІК-компетентності педагогів закладу дошкільної освіти був проведений семінар-практикум на тему"Використання LearningApps як елемент заняття для дітей дошкільного віку". Тренінг містив теоретичну частину з сайту: http://internet-servisi.blogspot.com/ та відео курс: https://youtu.be/WFsrFT0L9nU розроблений за допомогою Powtoon https://www.powtoon.com Педагоги змогли навчитися використовувати цей інтернет ресурс для розробки своїх занять з різних розділів програми.


Завдання 4

Методичні рекомендації

Активне й ефективне впровадження комп’ютерних технологій в дошкільну освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає сучасним вимогам і процесу модернізації традиційної системи освіти.

                     Рекомендації щодо формування ІКТ-компетентності вихователів ЗДО
 • Курси підвищення кваліфікації педагогів у використанні ІКТ в практичній діяльності
 • Тренінги,семінари практикуми для вихователів ЗДО
 • Самоосвіта вихователів
 • Вебінари, онлайн курси, перегляд відео уроків використання ІКТ в ЗДО.
 • реалізація різних програм, які стимулюють формування комп’ютерної

компетентності вихователів і дітей

 • Наявність комп'ютерної техніки в ЗДО
 • Використання ІКТ у освітній роботі з дітьми дошкільного вік
 • Обмін досвідом вихователів ЗДО
                   Рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи
 • Створення сайту ЗДО та систематичне його оновлення.
 • Встановити швидкісний інтерент та поширити його на території всього садочка за допомого маршрктизаторів WI-FI.
 • Створення ІОС закладу,де буде міститись вся користан інформація для педагогів і батьків.
 • Використання Google додатків у роботі ЗДО (диск, календар,блог,групи), яке дозволить поширювати інформацію між працівниками та зберігати її.
 • Підвищення ІКТкомпетентності працівників закладу.
                        Рекомендації щодо модернізації ІТ- інфраструктури
 • Оснащення груп копм'ютерами, смарт дошками та принтерами.
 • Створення комп'ютерного класу та закупівля новітніх навчальних програм для дітей дошкільного віку
 • Оновлення програмного забезпечення.
 • Покращення якості мережі інтернет.

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Білоног Ольги Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».