Бізнес-математика (спеціалізація)

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

"Займатися бізнесом - те ж саме, що їхати на велосипеді: або ви рухаєтеся, або падаєте" (невідомий автор).


"Як правило, найбільшого успіху досягає той, хто має в своєму розпорядженні кращу інформацію" (Бенджамін Дізраелі, британський політик).

Що таке бізнес-математика та для чого вона існує

Index.jpg

Закони математики допомагають аналітикам, маркетологам, керівникам і власникам бізнесу, інвесторам. Досить знати найпростіші теорії - і можна легко вирішувати нагальні питання або долати складні перешкоди на шляху до успіху.

Ми живемо в епоху великих об'ємів даних. Де б ви не працювали - в сфері фінансових послуг, товарів масового попиту, пасажирських і вантажних перевезень або промислових товарів, - без аналітиків конкуренцію витримати неможливо. Але, як показує приклад банку, наявність великих даних - і навіть людей, які вміють з ними управлятися, - по саме собі нічого не гарантує. Компаніям потрібні директора, які здатні взаємодіяти з математиками і стежити за тим, щоб аналітична робота підвищувала якість стратегічних і тактичних рішень. Джерело: http://hbr-russia.ru/lichnaya-effektivnost/navyki/a12435/#ixzz46Xx8gIEV

Images.jpg

Якщо Ви захочете організувати власний бізнес, від Вас, як від крівника, буде вимагатися певні інтелектувальні навчики, структуроване мислення, вміння узагальнювати і виводити взаємозв'язку. Вивчення предметів, що будуть викладатися на спеціалізації "Бізнес-математика" допоможать Вам розвинути ці навички. А без підтримки у вигляді математичних методів прогнозування, моделювання та аналізу (хоча б на примітивному рівні) успіху в організації власної справи досягти дуже складно.

Студенти спеціалізації "Бізнес-математика" знають та вміють

Бізнес-математика представляє одну з найбільш молодих спеціальностей, які освоюють сьогоднішні студенти. Однак незважаючи на свою недавню появу, спеціальність характеризується прекрасними можливостями і перспективами, як в плані навчання, так і подальшої професійної діяльності. Це безперечно нова професія, яка стала необхідна в тих областях, де необхідні одночасно знання основ математики, менеджменту, економіки і інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Фахівці, які отримали диплом з даного напрямку, потрібні у всіх сферах бізнесу.

Index1.jpg
Фахівці зі спеціалізацією "Бізнес-математика" мають теоретичні знання і практичні навички в рішенні реальних проблем в діловому світі як системи оцінки фінансових вкладень, страхових програм і бізнес-планів, аналізу та прогнозування товарних і фондових бірж, оптимізації витрат і управління кредити. Під час навчання студенти набувають додаткові навички і знаннясамостійного пошуку та використання спеціальної інформації в літературі і в Інтернеті, вміння створювати мультимедійні презентації з різних проектів, звітів і повідомлень.


Перспективи випускника спеціалізації "Бізнес-математика"

Випускники спеціалізації вміють :

 • знають основні концепції, принципи, теорії і результати досліджень сучасних математичних наук;
 • пояснити значення складних виразів з використанням математичних символів і мови;
 • демонструвати навички в області математичного міркування, маніпуляції і обчислення;
 • застосовувати нові інформаційні технології в різних сферах суспільного життя;
 • використовувати математичний апарат для створення формальних моделей в різних предметних областях;
 • викристовувати для оцінки систем фінансових вкладень, страхових програм і бізнес-планів.

В нього сформовані наступні компетенції:

 • Глибокі знаня "елементарної" математики.
 • Здатність розробляти і логічні математичні аргументи з чітким визначенням припущень і висновків.
 • Можливість кількісного та математичного мислення.
 • Можливість отримання якісної інформації з кількісних даних.
 • Уміння формулювати завдання в математичній та символічній формі, так що корисно при аналізі і вирішенні складних бізнес процесів.
 • Можливість розробки експериментальних досліджень і аналізу даних, отриманих з них.
 • Можливість використання обчислювальних засобів в якості допомоги математичних процесів і для отримання додаткової інформації.
 • Знання конкретних мов програмування і програмного забезпечення.
 • Уміння працювати з математикою в міждисциплінарному контексті.
 • Уміння спілкуватися математичним апатратом.

Випускники знають основи та глибини системного аналізу, прогнозування, моделювання та управління бізнес-процесами та явищами, володіють методами для оцінки побудованих моделей і застосовуванням їх в банках, страхових компаніях, в економіці і торгівлі, а також науково-дослідних груп. Їх хороша математична підготовка робить їх особливо придатними кандидатами для спеціалізації в економічних і соціальних наук та інших областях з можливостями для застосування математики.

Основні переваги та недоліки роботи:

Переваги

 • Достойна заробітна плата
 • Саморозвиток у процесі роботи
 • Математик може реалізувати себе в будь-якій сфері. Фахівці цієї професії працюють в обчислювальних і освітніх центрах, науково-дослідних інститутах, на промислових підприємствах, в банках. Можливий вертикальний (за кваліфікацією: математик, математик I і II категорії) і горизонтальний (за посадою) кар'єрне зростання.

Недоліки

 • Робота може викликати стрес

Основні вимоги до спеціаліста:

 • Готовність до повсякденного навчання( пропущені лекції з математики в майбутньому будуть перетворюватись на «клубок» незрозумілих тем)
 • Розвивати гарну пам’ять
 • Розвивати критичне та абстрактне мислення
 • розвивати вміння аналізувати інформацію.

Дисципліни, які будуть вивчатись при отримані спеціалізації "Бізнес математика":

 • Економічна теорія та ринкова економіка
 • Прикладна статистика
 • Економетрія
 • Дослідження операцій та теорія ігор
 • Бізнес інформатика
 • Фінансова математика
 • Основи підприємництва та бізнес планування
 • Практикум 1С

Вчитель математики

Вимоги:

 • постійні резерви самовладання і саморегуляції
 • почуття обов’язку
 • рівень відповідальності
 • гуманістичне, загальнолюдське начало
 • колективний характер ( Результат виховання залежить від єдності зусиль педагогічного колективу)
 • багаті духовні цінності
 • рівень творчості

Переваги:

 • можливість професійного зростання;
 • різноманіття соціальних зв'язків із колегами, учнями, їхніми батьками; ---можливість задовольнити вищі людські потреби - творчі;
 • гуманістичний характер;
 • творча самостійність;
 • літні терміни відпустки і її тривалість (48 робочих днів)

Недоліки:

 • сувора регламентація поведінки і діяльності вчителя, високі вимоги до його моральності;
 • значні нервові затрати, висока стресогенність педагогічної діяльності.

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями: