Бєлєнька Ганна Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Бєлєнька Ганна Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти

Освіта

Dyplom SOD.jpg

Закінчила 172 Київську середню спеціалізовану школу з поглибленим вивченням англійської мови ;

1975 -1977 р р.-навчалась у Київському педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою ;

1977 – 1981 рр. – студентські роки у Київському педагогічному інституті імені О.М.Горького (спеціальність «Дошкільне виховання») і перші кроки в науці.

Місце роботи

заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Професійний досвід

Місце роботи.png

По закінченні з відзнакою Київського педагогічного інституту ім.О.М.Горького працювала в педагогічному класі Київської середньої школи № 83;

з 1984 року – викладач кафедри дошкільної педагогіки КДПІ імені ім.О.М.Горького; Працювала доцентом, професором, завідувачем кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, заступником директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова.

3 вересня 2010 року – заступник з наукової роботи директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, а з листопада 2012 р. - завідувач кафедри дошкільної освіти.

Тема дисертації

«Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах ступеневої системи освіти» (13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Контакти

Kontaktyop.png

Тел.роб.: (044)-295-78-58

E-mail: anna.belenka@mail.ru

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа.jpeg

Наукова школа

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Шинкар Тетяна Юріївна, тема дисертації «Організаційно-змістові засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (20-30-ті роки XX століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Большакова Інна Олексіївна, тема дисертації

Агіляр-Туклер Вікторія Вільямівна, тема дисертації

Мироненко Ольга Миколаївна, тема дисертації

Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Половіна Олена Анатоліївна, тема: «Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)», спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

Науменко Тетяна Сергіївна - ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ, спеціальність 13.00.08 - дошкільна педагогіка.

Стаєнна Олена Олександрівна, тема: «Виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю», спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

Амет-Уста Зарема Ремзіївнатема, тема: «Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі», спеціальність 13.00.07 – дошкільна педагогіка.

Statti SOD.jpg

Друковані публікації

Статті

2014

 • Бєлєнька Г.В. Дитина дошкільного віку: яка вона? Сучасний вихователь: яким йому бути / Г.В. Бєлєнька //Країна дошкілля – 2014. – № 1-3. – С. 26-30.
 • Бєлєнька Г.В. Найліпший мотив до діяльності, або Давай зробимо це разом / Г.В. Бєлєнька // Вихователь-методист 2014. – № 1. – С. 26 – 29.
 • Бєлєнька Г.В. Якщо в групі новенька дитина / Г.В. Бєлєнька // Методична скарбничка вихователя. – 2014. - № 1.– С. 36 – 40.
 • Бєлєнька Ганна. Ознайомлення з первоцвітами / Г. Бєлєнька // Методична скарбничка вихователя. – 2014. - № 2. – С. 39 – 42.
 • Бєлєнька Г.В. Знайомтеся: жук-сонечко / Г.В. Бєлєнька // Методична скарбничка вихователя. – 2014. - № 6.– С. 36 – 39.
 • Бєлєнька Ганна. Особливості полікультурної освіти дітей дошкільного віку / Г. Бєлєнька // Wielokulturowosc I edukacja. – Warszawa – Cieszyn – Kijow. – 2014. – p. 193 - 199
 • Бєлєнька Г.В. Самостійність формується в праці / Г.В. Бєлєнька // Палітра педагога. – 2014. - № 4. – С. 3-5.
 • Бєлєнька Г.В. Прогулянка в осінь або невідоме про знайомців зі світу природи / Г.В. Бєлєнька // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – № 10. – С. 36-39
 • Бєлєнька Г.В. Відповідальність формуємо змалку / Г.В. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2014. – №11. – С. 12-16
 • Бєлєнька Г.В. Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку / Г.В. Бєлєнька // Наука і освіта: збірник наукових праць Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – № 10 – С. 19-24.

Беленькая А. Взаимодействие родителей и ребенка как фактор развития //дошкольное образование: история и современность (к 80-летию со дня рождения профессора Л.А.Кадыбовича): зб. научн. ст. / Бел. гос. пед. ун-т им. Танка; редкол.: А.Н.Касперович, Т.В.Поздеева, О.В.Леганькова [и др.]; под общ. ред. А.Н.Касперовича, С.Л.Кандыбовича. - Минск : БГПУ, 2014. - 300 с. - С. 37 - 40.


2013

 • Belenka A. The interaction of a teacher and children in conditions of foreign language learning. //Innovations in education: ideas, projects, work experience. - Akademiai Kiado. Member of Wolters Group P.O. Box 245, H – 1519, Budapest, Hungary, 2013.– p. 50 – 56.
 • Осінні радощі та турботи біля квітника //Дошкільне виховання № 8, 2013. – С. 20 – 23.
 • Бєлєнька Г.В. П’ятирічні: на фінішній прямій до школи / Г.В. Бєлєнька // Дошкільне виховання № 11, 2013 – С. 4-6.
 • Бєлєнька Г.В. Чи потрібні заняття в дитячому садку / Г.В. Бєлєнька // Вихователь-методист № 10, 2013 – С. 4 – 10.

Г.Бєлєнька. Використання казки в екологічному вихованні дітей //Рідна мова: квартальник українського вчительського товариства у Польщі. - № 19, 2013. - С. 66 - 70.

2012

 • Бєлєнька Г. Дитина у природному довкіллі: зауваги до освітньої лінії. //Дошкільне виховання. - № 9, 2012. – С. 12- 14.
 • Бєлєнька Г. Експериментально-дослідницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку //Вихователь-методист дошкільного закладу № 11, 2012. – С. 6-10.
 • Бєлєнька Г.В. Реалізуємо Базовий компонент дошкільної освіти. Дитина в природному довкіллі. //Вихователь-методист дошкільного закладу № 11, 2012. – С. 2-5.
 • Бєлєнька Г.В. Про гру та експериментування з піском і водою як засоби розвитку мислення і мовлення дітей // Рідна мова. Квартальник українського вчительського товариства у Польщі/ - № 17, 2012. – С. 57 – 60.

До 2012

 • Бєлєнька Г.В. Характеристика поняття «професійна компетентність вихователя дітей дошкільного віку» /Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти: Навчально-методичний посібник / за заг.ред. Н.В.Кудикіної. – К.: Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 248 с.
 • Бєлєнька Г.В. Розкажу тобі про війну //Дитячий садок: Всеукраїнський часопис, - № 15, 2011.

Тези до конференцій

2014

 • Беленькая А.В. Взаимодействие родителей и ребенка как фактор развития / А.В. Бленькая // Дошкольное образование: история и современность (к 80-летию со дня рождения профессора Л.А.Кандыбовича): сб. научн. ст. / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; редкол.: А.Н.Касперович, Т.В. Поздеева, О.В.Леганькова [и др.]; под. Общ. Ред. А.Н.Касперовича, С.Л. Кандыбовича. – Минск : БГПУ, 2014. – 300 с. – С. 37 – 40.
 • Бєлєнька Г.В. Розвиток дошкільника в процесі набуття ним еколого-природничої компетентності / Г.В. Бєлєнька // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квітня 2014р., м. Київ) / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. - Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 16 – 24

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

Природа і рух 2.jpg Природничі науки 2.jpg Про світ природи 2.jpg H.bielienka pp 1.jpg H.bielienka pp 2.jpg H.bielienka pp 3.jpg H.bielienka pp 4.jpg H.bielienka pp 5.jpg H.bielienka pp 6.jpg H.bielienka pp 7.jpg H.bielienka pp 8.jpg

2014

 • Бєлєнька Г.В. Кольорове намисто: навчально-методичний посібник для вихователів та батьків дітей дошільного віку / Ганна Володимирівна Бєлєнька – К.: Сім кольорів, 2014. – 76 с.
 • Бєлєнька Г.В. Віконечко в природу: методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку / Ганна Володимирівна Бєлєнька – К.: Сім кольорів, 2014. – 56 с.
 • Бєлєнька Г.В. Дитина в довкіллі: методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку / Ганна Володимирівна Бєлєнька – К.: Сім кольорів, 2014. – 56 с.
 • Бєлєнька Г.В. Формування базової професійної компетентності вихователів у процесі університетської освіти / Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика в умовах вищого навчального закладу. Навчальний посібник /під загальною редакцією професора С.О.Нікітчиної. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2014. – 368. – С. 128 – 176. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-18274 від 23.22.2013р.)

2013

 • Бєлєнька Г.В. Гра в житті сучасного дошкільника /Г.В.Бєлєнька // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина»): навч.- метод. посіб. / авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, В. М. Вертугіна, Ю.О. Волинець, С. О. Довбня, Л. В. Гаращенко, І. І. Карабаєва, О. В. Коваленко, Н. В. Кудикіна, О. В. Мартинчук, М. А. Машовець, А. В. Пасічник, О. А. Половіна, І. Є. Товкач, Л. Я. Шипіло ; за заг. ред. Н. В. Кудикіної. [укладач Половіна О. А.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 57-65.

2012

 • Бєлєнька Г.В. Привчаємося працювати / Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт кол.: [Г.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко, С.А. Васильєва, М.С. Вашуленко та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 494 с.
 • Дошкільнятам про світ природи: Старший дошкільний вік: навч.-метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька, Т.С. Науменко, О.А. Половіна. – К.: Генеза, 2013. – 112 с. – (Настільна книжка вихователя). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 12.07 2013 р. № 1/11-11415)

До 2012

 • Бєлєнька Г.В. Природничі науки в казках, запитаннях, завданнях, дослідах. Науково-методичний посібник для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. – К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 • Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець. Київські передзвони.Навчально-методичний посібник для вихователів дошкільних навчальних закладів. – К.: Сім кольорів, 2011. – 112 с.

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

 • Беленькая А.В. Требования до професиональной компетенции воспитателей // Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность [Электронный ресурс]: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 окт. 2011 г., Барановичи, Респ. Беларусь / М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет»; пед. фак.; редкол.: З. Н. Козлова (гл. ред.), Ю. В. Башкирова (отв. ред.) [и др.]. — Электрон. данные (3 725 КБ). — Барановичи: БарГУ, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Электронная книга). — Систем. требования: IBM PC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб; операц. система Windows (3х, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. — Заглавие с экрана. — ISBN 978-985-498-467-4.

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

Google Академія

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Bel.par.jpeg Bel. par. 2.jpeg

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Sert.biel.jpeg SCX-3200 20141216 13134201.jpg SCX-3200 20141216 13142407.jpg SCX-3200 20141216 13144904.jpg Belen.sertu.jpeg

Професійна сертифікація

H. belenka 2.JPG

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

Belenka svidoctvo.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання.jpg

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

1. "Вступ до спеціальності"

2. "Організація дослідно-експериментальної діяльності дітей в природі"

Електронні навчальні курси

Вступ до спеціальності (І курс, денна форма навчання)

Vstyp.jpeg

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Pod. belen.jpeg

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях