Бордусь Ніна Валентинівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

База практики: Миронівський академічний ліцей ім. Т.Г. Шевченка (Київська обл., м. Миронівка)

нема

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяють збільшенню інновацій в сфері освіти та зміні форм, методів і технологій навчання.

Завдяки прикладам ефективного запровадження тих чи інших інформаційних технологій залучаються учні до спільних досліджень, пошуку і роботі з інформацією, розвивається критичне мислення учнів, утворюються нові знання, використовуються електронні освітні ресурси.

Освітньою політикою ліцею з питання впровадження ІКТ: можна визначити процес прийняття рішень, які спрямованні на застосування ІКТ та на формування ІКТ компетентностей вчителів.

Освітня політика ліцею ґрунтується на баченні тих орієнтирів майбутнього, які вплинуть на розвиток освіти в закладі. Вона направлена на модернізацію структури, змісту й організації навчального процесу; на забезпеченні якості навчального процесу; на цілі сталого розвитку; на забезпечення відповідної матеріально-технічної бази, що дасть можливість для реалізації застосовування ІКТ в навчальному процесі.

Заклад вже має певний досвід щодо впровадження ІКТ в освітній простір та демонструє готовність і потребу до подальшого розвитку та вдосконалення. Це проявляється в наявності перспективних планів і чітко сформованих цілей по вдосконаленню апаратного, інформаційного, та навчально-наукового забезпечення.

На даний час найкраще оснащення мають початкові класи ліцею. Адже саме з початкової освіти розпочалося впровадження реформи НУШ в освітній простір закладу. Відповідно вчителі початкових класів мають більше переваг і можливостей по впровадженню і застосуванню ІКТ на уроках порівняно з вчителями-предметниками у старших класах. Але адміністрація закладу прикладає чимало зусиль для того щоб всі учні мали рівні можливості для отримання якісної освіти, шляхом застосування новітніх підходів у викладенні матеріалу та проведення уроків. Свідченням цього є поступове обладнання інтерактивними дошками кабінетів, створення ще одного комп’ютерного класу, створення лінгафонного кабінету, розробка нового сайту ліцею, активна участь ліцею в інноваційних проектах, участь у грантах і конкурсах для залучення додаткового фінансування.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу.

Перелік питань:
1. Як ІКТ впроваджуються в вашому ліцеї?
2. Яка мета впровадження ІКТ у вашому закладі?
3. Охарактеризуйте готовність вчителів, зокрема вчителів початкових класів, до впровадження ІКТ?
4. Яким чином вчителі застосовують ІКТ на уроках? Назвіть будь-ласка приклади.
5. Чи виникають труднощі, проблеми в процесі впровадження ІКТ в ліцеї? Які саме?
6. Яким чином Ви та Ваші колеги розвиваєте знання і вміння щодо застосування ІКТ в своїй роботі?
7. Як адміністрація ліцею заохочує/мотивує вчителів до застосування ІКТ на уроках?
8. Які зміни Ви бачите в освітньому процесі разом із впровадженням ІКТ в ліцеї?
9. Як діти реагують на впровадження ІКТ на уроках?
10. Яким чином Ви, як керівник закладу, надалі плануєте розвивати ІКТ в ліцеї?

Інтерв'ю з директором Миронівського академічного ліцею ім. Т.Г. Шевченка Капустей Л.С. у форматі аудіофайлу (посилання).

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вчителів закладу.

На даний час освіта України стрімко розвивається за ранок впровадження різноманітних інновацій. Вчителю необхідно бути готовим, не тільки до впровадження цих інновацій, а і до безпосереднього творення інноваційних процесів. Сьогодні від педагога вимагається готовність гідно зустрічати кожну професійну ситуацію, бути готовим до перепідготовки в умовах, які швидко змінюються. Вчитель має володіти здібностями вирішувати проблем в різних сферах і видах діяльності на основі використання власного досвіду та досвіду колег. З розвитком і поширенням новітніх технологій однією зі складових професійної компетентності вчителя є компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вчителі повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

ІК-компетентність вчителя передбачає:
• застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
• раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
• будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
• давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

ІК-компетентність дає можливість вчителю бути сучаним, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Сьогодні це обов’язкову складова професійної компетентності педагога.

Щоб сформувати інформаційну компетентність в учнів, учитель і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня.

Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета: ІК-компетентність вчителів початкових класів

Для аналізу ІК-компетентності вчителів початкових класів було проведено анкетування за спеціально створеною анкетою (ІК-компетентність вчителів початкових класів). Посилання на анкету посилання на запитання

Посилання на результати анкетування.

Rezyltatu anketu 25.11.2019.JPG

Скріншоти результатів анкетування в файлі Word.

Проаналізувавши результати анкетування та поспілкувавшись з вчителями початкових класів можна зробити такі висновки:
• вчителі оцінюють себе достатньо ІКТ- активними;
• більшість вчителів постійно цікавляться новаціями в сфері ІКТ;
• застосування ІКТ на уроках вчителі відзначають як розширення можливостей проведення уроку та стимулювання активності/підвищення цікавості учнів;
• вчителі визначають ІКТ-компетентність насамперед як вміння використовувати інформацію;
• 1-3 класи забезпечені ноутбуками/ПК, проекторами, телевізорами, принтерами, сканерами, ламінаторами, мікроскопами; 4 класи забезпечені частково;
• серед перешкод та проблем застосування ІКТ вчителі виділяють: відсутність чи брак часу у робочому графіку вчителя для дослідження можливостей комп'ютера/програм/Інтернету/інтернет-ресурсів/інтернет-інструментів/тощо; відсутність персоналних комп'ютерів/планшетів для роботи учнів на уроках в класі; недостатнє матеріальне забезпечення;
• на питання «Яку техніку/обладнання/інтерактивні технології (що відсутні в класі/кабінеті) Ви хотіли б отримати в розпорядження, щоб розширити можливості проведення уроку?» вчителі відповідають: проектори (в ті класи в яких вони відсутні), інтерактивні дошки та персональні планшети/ноутбуки для кожного учня, створення біологічного кабінету;
• всі вчителі, що проходили анкетування вміють створювати презентації для проведення уроку, постійно користуються мережею Інтернет, користуються текстовими редакторами;
• вчителі вдосконалюють свою ІК - компетентність завдяки самоосвіті, освітнім порталам/сайтам, обіну досвіду з колегами, проходженню курсів підвищення кваліфікації, методичній допомозі, завдяки проходженню курсів на навчальних платформах, зокрема Edera, Prometheus, ВУМonline, Освіта онлайн;
• вчителі мають певну обізнаність онлайн-ресурсів та онлайн-інструментів, користуються хмарними технологіями;
• комунікація вчителів з учасниками навчального процесу побудована на основі очного спілкування, телефонних розмов, месенджерів і лише частина вчителів використовує для цього ще й електронну пошту;
• вчителі мають достатній рівень володіння ІК-компетентністю, проте звісно є куди розвиватись. Найголовніше, що всі педагоги висловлюють потребу в оволодінні новими вміннями та знаннями і мають бажання постійно розвиватись в даному напрямі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

IT-infrastryktyra 25.11.2019.JPG

В школі один перший клас працює за "Освітнім проектом "На крилах успіху"". Крім забезпечення робочими зошитами для учнів та методичними рекомендаціями для вчителя компанія використовує Worplace для публікації важливих новин та оголошень для співробітників та учасників. На платформі є як загальна група для всіх учасників, так і підгрупи (вчителі 1 класів, вчителі 2 класів...) У групах зібрані різні методичні матеріали для проведення уроків (презентацій, методичні рекомендації...), які можна скачати та використовувати.

Завдання 2 (на вибір). Розробити блог консультацій.

Снимок блога 25.11.2019.JPG

Я створила блог для вчителів початкових класів. Адреса блогу: посилання

Блог створено з метою допомогти вчителю початкових класів вдосконалити свою ІКТ-компетентність.
Допомога презентована у вигляді посилань на: Інтернет-ресурси, Інтернет-сервіси, онлайн-платформи для навчання, курси на навчальних платформах тощо. Надалі я планую вдосконалювати та продовжувати наповнювати блог в першу чергу з метою особистого розвитку, а також щоб вчителі ліцею могли знайти корисні підказки по вдосконаленню своєї ІК-копметентності та професійної майстерності.

Завдання 3. Провести семінар (тренінг) для вчителів з використання ІКТ в освіті

2019uuuuu.png
20192511єєєеуіе.jpg


Тема семінару: Тестування за допомогою Plickers.

Мета: познайомити з додатком Plickers. Охарактеризувати його можливості. Навчити використовувати на практиці.

Презентацію проведення семінару можна переглянути за посиланням.

Обираючи тему семінару я відштовхувалась від бажання вчителів ознайомитись з новими можливостями і прикладами застосування ІКТ на практиці. З присутніх лише одна вчителька використовувала цей додаток в роботі раніше. Тому можу зробити висновок, що тема для вчителів виявилась актуальною, цікавою та потрібною.

Завдання 4. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища ліцею

1. Поставити додаткові Wi-Fi роутери в місцях де спостерігається слабкий сигнал.
2. Покращити матеріально-технічне забезпечення, зокрема закупити:
• комп’ютери/ноутбуки для вчителів;
• акустичні системи/колонки в класи де вони відсутні;
• принтери/сканери в кожен клас;
• інтерактивні комплекти: старт дошка + проектор в кожний клас;
• планшети для учнів;
• інтерактивні планшети для учнів.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури закладу

1. Ширше використовувати можливості хмарних послуг у середовищі Office365 або Google, наприклад створення:
• віртуального кабінету вчителя/предмету/об’єднання;
• корпоративної пошти - це розширить комунікативні можливості між учасниками освітнього процесу;
• організації міжнародної діяльності учнів у проектах;
• он-лайнове сховище документів. Це – можливість надати всім працівникам навчального закладу кероване он-лайнове сховище у службі OneDrive, зберігати документи у хмарному сховищі та надавати до них доступ іншим користувачам – навіть тим, хто не належать до вашої організації;
• багатосторонні наради. Можливість працювати разом де завгодно завдяки конференцзв’язку, що включає розширене надання спільного доступу до документів, створення нотаток і приміток;
• Office Web Apps. Безкоштовні покращені веб-програми Word, Excel, PowerPoint і OneNote Web Apps дають змогу учням працювати на кількох пристроях суто із браузера. Кілька користувачів можуть спільно працювати над одним документом;
• візуальних закладок онлайн – можливість мати доступ до важливих посилань як дома так і на робочому місці.
2. Вдосконалити програмну інфраструктуру закладу: переглянути існуючі програми і оновити їх або замінити на більш зручні, розширити перелік програм, що можуть використовувати учні для різних предметів.
3. Забезпечення педагогів електронними навчально-методичними матеріалами на сайті школи чи використавши хмарні можливості Office365 або Google.
4. Створення календаря подій ліцею, наприклад на сайті закладу.
5. Використовувати платформу Moodle для організації змішаного навчання з елементами дистанційного навчання учнів. Налаштування платформи, адміністрування та супровід.
6. Оформити підписку на платні освітні онлайн-ресурси, які б використовували вчителі для підготовки та проведення уроків: для візуалізації даних, для проведення електронного тестування, для створення ментальних карт, для створення та редагування відео, аудіо файлів.
7. Купити платні ігрові диски для навчання учнів, наприклад: «Українська абетка», «Бджілка Жу-Жу Чарівна абетка », «Букварик Котигорошка», «Дитячий тренажер грамотності», «Логіка», «Бджілка Жу-Жу Зачаровані слова», «Петрик. Канікули в бабусі», Петрик. Загадкові острови» тощо.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності вчителів

1. Заохочувати працівників для проходження онлайн-курсів по ІКТ на безкоштовних освітніх платформах.
2. Забезпечувати надання спонсорської допомоги чи оплачувати проходження платних курсів з підвищення цифрової майстерності вчителів на базі педагогічних університетів чи інших установ.
3. Заохочувати працівників до створення власних продуктів за допомогою інтернет-ресурсів і використовувати їх на уроках.
4. Стимулювати вчителів до створення власних інформаційних продуктів, наприклад: блогу чи розроблення та проведення семінару з використання ІКТ в освіті для колег ліцею.
5. Забезпечити організацію співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій (Google, OneDrive).
6. Створити окрему сторінку на базі сайту школи присвячену підвищенню цифрової та ІК компетентностей вчителів. Наповнення у вигляді корисних статей, рекомендацій, посилань.
7. Створити віконечка швидкого переходу на безкоштовні/платні інтернет-ресурси з сайту школи, що найчастіше використовуються в роботі – це додасть зручності в роботі вчителя і розширить наповнення сайту.