Бачинська Олена Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

''Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Бачинської Олени Юріївни' VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База проведення практики Броварський НВК ( м.Бровари, Київська область)


Зміст

Вступ

Адреса

Вулиця Марії Лагунової, 11A, Бровари, Київська обл.,
Індекс 07400
Тел.: 8 (04594) 5-20-34
e-mail: School_nvk@ukr.net


Броварський НВК.jpeg

Історія школи

1 вересня 1977р. – відкрито середню школу № 8, яка запросила до свого навчального закладу 1600 учнів. Протягом 1977-1980 років заклад очолював М.К. Козій; Із жовтня 1980 р по серпень 1986 рю—П.Ф. Єзерська, із серпня 1986 по березень 2000 р—О.І. Шелест, з березня 2000 р по грудень 2002 р—В.В. Руденко. Нині заклад очолює А.В. Холодний 2001р. – ЗОШ № 8 реорганізовано в НВК м. Бровари

Проектна потужність – 1176 учнів

Навчається – 1268 учнів (на 25.05.2012р.)

Загальна площа – 2082 кв.м.

Кількість класних кімнат – 40

В складі навчально-виховного комплексу:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Спеціалізована школа І-ІІ ступенів

Ліцей

Профілі навчання:

Математичний

Суспільно-гуманітарний

Філологічний

Природничий

Створення закладу нового типу - це не лише зміна назви, а зміна у підходах до організації навчально-виховного процесу, одним із найважливіших питань якого є організація роботи з педагогічними кадрами. Керуючись твердженням "Творчий учитель - творчий учень", ми прагнули створити модель методичної роботи, оптимальну для розвитку особистості як вчителя, так і учня. Всі підрозділи даної моделі спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми закладу.

Адміністрація

Андрій Вікторович Холодний - Директор Холодний АВ.jpeg
Людмила Миколаївна Піскова - Заступник директора з навчально-виховної роботи
Світлана Олександрівна Любимова - Заступник директора з навчально-виховної роботи
Людмила Семенівна Кордон - Заступник директора з навчально-виховної роботи
Вероніка Ренардівна Такташова - Заступник директора з виховної роботи
Ніна Григорівна Степура - Заступник директора з господарської частини

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Броварський НВК має сучасну матеріально-технічну базу. Приміщення оснащене різними технічними засобами. У більшості класів початкової школи є мультимедійні пристрої. Приміщення школи розділяється на:

 • класні кабінети початкової школи (навчальні класи з мультимедійним комплексом)
 • класні кабінети старшої та середньої школи
 • кабінет англійської мови ( з інтерактивною мультимедійною дошкою «Smart»);
 • 2 кабінети комп’ютерних технологій;
 • дитяча їдальня
 • спортивний зал;
 • бібліотека;
 • медичний комплекс;
 • актова зала ( обладнана мультимедійним комплексом );
 • кабінет логопеда
 • кабінет психолога.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

- Які саме ІКТ використовуються в нашому НВК? Найчастіше це звісно використання мультимедійних пристроїв для роботи на уроках, для організації семінарів та тренінгів. Проведення свят та виховних заходів також не обхожиться без них.

- Чи підготовлені вчителі до активного використання ІКТ? Так, звісно. Наші вчителі активно навчаються працювати з інформаційними технологіями. Адже на даному етапі розвитку інформаційного суспільства це є надзвичайно важливим.

- Ви використовуєте ІКТ у своїй діяльності? Так, звичайно. Це надає чудові можливості для полегшення роботи адміністрації закладу: Це ведення шкільної бази, складання розкладу уроків. Ведення різноманітної документації(ведення та оформлення) Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації;моніторинг діяльності вчителів; Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо; Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо; Психологічне тестування працівників школи та дітей; - Як особисто ви використовуєте ІКТ технології? Проведення методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження,проведення засідань педради результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації.

Аналіз ІКТ в Броварському НВК зазначений в карті знань за посиланням https://www.mindmeister.com/1173456942?t=2WJu54zEiF

ІКТ- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для вчителів НВК було створено анкетудля визначення володіння ІКТ

Графіки.jpg

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне

 • Комп'ютери
 • Ноутбуки
 • Принтери,сканери,ксерокс(БФП)
 • Дошка Smart
 • Проектори
 • Телевізори

У Броварському НВК 2 комп'ютерні класи, а також всі класи початкової школи оснащені проекторами або Smart дошками

Програмне забезпечення

 • Операційна система Windows
 • Microsoft Office
 • Браузери Chrome,Opera,Mozilla Firefox
 • Антивірусні програми

Інформаційне забезпечення

Броварський НВК має свій сайт

Навчально-наукове забезпечення

у школі є 2 кабінети інформатики в яких є доступ до Інтернету, а також доступ до потрібних програм. На уроках інформатики використовується програми Сходинки до інформатики та Скарбниця знань.

Завдання 2.Створення Гугл- календаря для співробітників, керівників

Було створено Гугл календар для шкільного психолога.

Гугл календ.png

Завдання 3

Семінар (тренінг) Для педагогічного колективу НВК було проведено семінар на тему "Змішане навчання". Також розроблено презентаціюпро різні системи змішаного навчаня, а також робота з різними навчальними ресурсами

Під час проведення семінару були запрошені вчителі, яким хотіли дізнатися щось нове про використання ІКТ у навчанні.В кінцевому рельтаті ми дійшли висновку, що впровадження онлайн навчання - справа цікава і зовсім не складна, адже для створення подібних навчальних відеороликів вчителеві знадобиться зовсім небагато часу і зусиль, результат буде надзвичайним.

Семінар112.jpg

Завдання 4

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Для керівництва :

 • обов'язкове створення єдиного інформаційного освітнього середовища навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізація ІТ-інфраструктури

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу. Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою). Використовувати хмарту платформу для обміну знанням і досвідом,а також необхідними матеріалами.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, *систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. проектування інформаційного освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури. формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи