Басюк Уляна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Мережа1.png
Виробнича (зі спеціалізації "Управління електронним навчанням") практика

База проходження практики: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №135

Інформація про заклад
IMG 4843.JPG

Адреса: м. Київ, шосе Мінське, 8

Директор: Вержиковська Л.І.

Вихователь-методист: Мельніченко І.І.

Сайт закладу: http://dnz135.edukit.kiev.ua

В закладі функціонує 11 груп.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів.

Організована діяльність та дозвілля дітей здійснюється згідно :

 • Базового компонента дошкільної освіти;
 • програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина";
 • програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

Основний напрямок роботи дошкільного закладу: логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку.

У закладі працюють спеціалісти:

 • практичний психолог;
 • інструктор з фізкультури;
 • музичний керівник;
 • вчитель-логопед.

Для музичного виховання і фізичного розвитку дітей обладнано музичну та фізкультурну зали.

Завдання 1

Мережа1.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

В ЗДО №135 ІКТ активно використовуюються в наступних видах діяльності.

В управлінській діяльності:

 1. Створення, організація та збереження документації;
 2. Співпраця та комунікація з органами освіти;
 3. Робота з нормативно-правовою базою;
 4. Участь чи організація веб-конференцій, чатів.
УправлінняB.png

В методичній роботі:

 1. Організація електронної бази методичних матеріалів;
 2. Спільне користування методичними розробками педагогічним колективом;
 3. Проведення онлайн-консультацій, чатів, форумів вихователя-методиста з вихователями;
 4. Оформлення інформаційних стендів, пам’яток;
 5. Створення презентацій для проведення педагогічних рад, семінарів;
 6. Розробка та оформлення атестаційних матеріалів.

В адміністративно-господарській діяльності:

 1. Ведення облікової та звітної документації;
 2. Запровадження та ведення єдиної системи харчування в закладі.
ДітиВ.png

В навчально-виховній діяльності вихователів:

 1. Розробка конспектів занять;
 2. Розробка дидактичних ігор та наочно-презентаційних матеріалів;
 3. Використання мережі Інтернет для самоосвіти, участі у вебінарах;
 4. Комунікація з педагогічним колективом та батьками вихованців.


Інтерв'ю з керівником закладу
Інтерв'юВ2.png

Інтерв'ю, завірене керівником https://drive.google.com/file/d/18YvYS5jb0qHbh_ktvAuTTGte6OgE-vcy/view?usp=sharing

Аналіз інтерв'ю керівника ДНЗ №135 Вержиковської Людмили Іванівни свідчить про те, що наявні в закладі ІКТ активно використовуються в адміністративній та управлінській діяльності. Директор усвідомлює актуальність та ефективність ІКТ, прагне розвивати комп'ютерну грамотність персоналу та вихователів, займає активну позицію щодо використання сучасних інноваційних технологій у освітньому процесі ЗДО та розвитку ІТ інфраструктури.

Аналіз цифрової компетентності вихователів ЗДО (анкетування)

В анкетуванні взяли участь 11 респондентів (вихователів). Результати анкетування за посиланням: [[1]]

Анкета1В.png Анкета2В.png


Анкета3В.png Анкета4В.png


Анкета5В.png Анкета6В.png

Аналіз анкетування вихователів дає змогу стверджувати, що педагоги забезпечені ґаджетами, необхідними для користування мережею Інтернет та онлайн застосунками - стаціонарними комп'ютерами, планшетами чи телефонами (смартфонами). Більшість вихователів мають аккаунт (обліковий запис) Google та користуються сервісами Google (Gmail, Google документами, формами, календарем) та іншими онлайн додатками (Canva, Kahoot!, Learning Apps.). Це свідчить про достатній рівень комп'ютерної грамотності. Проте суттєва частина педагогів не користуються жодними застосунками. Всі вихователі (100%) відповіли, що потребують додаткового навчання щодо використання онлайн технологій. Це говорить про готовність педагогів пізнавати нове та підвищувати рівень знань в області ІКТ. Більшість вважають ефективними проведення таких заходів як майстер-класи, вебінари, тренінги. Тобто вихователі потребують практичного навчання


Аналіз ІТ інфраструктури закладу
ІТ інфраструктураВ.png

Варто зазначити, що мережева інфраструктура ЗДО досить слабка. Низька швидкість передачі даних та недостатнє покриття WI-FI зменшує ефективність використання ІКТ у закладі. Також відсутнє навчально-наукове забезпечення, що є негативним показником для майбутнього розвитку ІТ інфраструктури закладу.

Завдання 2

Мережа1.png
Створення е-ресурсу. Блог


Блог створений з метою підвищення цифрової компетентності вихователів-педагогів, які прагнуть урізноманітнити освітню діяльність шляхом використання інформаційних технологій. Даний ресурс допоможе педагогам ознайомитись з е-ресурсами на практиці, навчитись створювати цікаві матеріали, дидактичні ігри для застосування у роботі з вихованцями.


Посилання на блог: https://itblogforeducation.blogspot.com


BlogB.png БлогВ.pngЗавдання 3

Мережа1.png
Майстер-клас

Задля підвищення цифрової компетентності вихователів ЗДО №135 мною був проведений майстер-клас щодо використання онлайн інструментів в освітній діяльності педагогів. Спільно з учасниками заходу були розглянуті наступні питання:

 • Padlet дошка: що це, створення, наповнення, можливості використання;
 • Сервіс Renderforest - створення 3D анімації для використання на уроках з вихованцями;
 • Онлайн-сервіс LearningApps.org - створення інтерактивних вправ, ігор;
 • Інтелектуальні (ментальні карти): що це, створення, можливості використання;
 • Створити якісне навчально-наукове забезпечення закладу.

Посилання на презентацію майстер-класу: https://drive.google.com/file/d/10qxwOU67jjwXuopgc5njREDP8a1WV1Zu/view?usp=sharing

МайстерВ.png
Майстер-класВ.png 
IMG 4909.JPG
IMG 4910.JPG
IMG 4911.JPG

Завдання 4

Мережа1.png
Методичні рекомендаціїЗнаки2.png
Проектування інформаційного освітнього середовища ЗДО №135


 • Розробити детальний план проектування ІОС в закладі: яке технічне оснащення необхідне для ефективної освітньої діяльності (ноутбуки, ПК, інтерактивні дошки, роутери тощо) з урахуванням потреб адміністрації, вихователів, вихованців;
 • Використовувати хмарні сервіси, налагодити систему електронного документообігу;
 • Удосконалити сайт закладу, зробити його більш інформаційним;
 • Створити електронний методичний кабінет для методичного супроводу вихователів засобами ІКТ.


Модернізація ІТ інфраструктури


Для побудови та модернізації ІТ інфраструктури закладу пропоную запровадити в ЗДО гурток робототехніки. Для реалізації пропозиції варто подати проєкт та взяти участь у Громадському бюджеті м. Києва (2022 р.) [[2]]. Таке рішення дасть змогу:

 • закупити необхідне технічне оснащення (ноутбуки з новітнім програмним забезпеченням, роутери, інтерактивні дошки та стіл для робототехніки);
 • створити сучасну та ефективну ІТ інфраструктуру закладу;
 • підвищити рівень інформаційної компетентності педагогів шляхом проходження спеціальних курсів;
 • підвищити рівень конкурентоспроможності ЗДО;
 • розвивати STEM освіту та підвищувати комп'ютерну грамотність дітей.


Формування цифрової компетентності вихователів закладу


 • Вихователям варто пройти національний тест на цифрову грамотність на платформі «Цифрограм» https://osvita.diia.gov.ua/digigram. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1, адаптованої українськими експертами. Це допоможе педагогам визначити рівень власної цифрової грамотності та продумати наступні кроки щодо її вдосконалення;
 • У закладі необхідно проводити майстер-класи, тренінги, семінари для набуття педагогами практичних навичок використання ІКТ;
 • Адміністрації закладу варто направляти педагогів на спеціалізовані курси задля підвищення комп'ютерної грамотності;
 • Вихователям необхідно приділяти час самоосвіті: брати участь в онлайн вебінарах, читати необхідну літературу та інтернет-джерела;
 • Педагогам необхідно створювати власні цифрові ресурси (подкасти, блоги тощо), брати участь у наповнення сатй закладу;
 • Адміністрації необхідно проводити моніторинг досягнень вихователів щодо використання ІКТ;
 • Продовжувати вести блог "Е-ресурси в освітній діяльності вихователя", вдосконалювати та наповнювати його інформативним контентом.

Варто пам’ятати, що високий рівень цифрової грамотності вихователя - це його престиж, свідчення високого рівня кваліфікації як педагога, готовності до впровадження інноваційних технологій у освітній процес ЗДО.