Балабай Світлана Ігорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Балабай Світлани Ігорівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Зміст

Навчально-виховний комплекс" "Потенціал" Оболонського району м. Києва

НВК "Потенціал
НВК "Потенціал"
Герб НВК "Потенціал"
Адміністрація школи:

Директор:

           Малішевська Алла Петрівна

Алла Петрівна
Заступники директора:

           Зубик Світлана Петрівна
           Білик Ольга Володимирівна
           Дєткова Ірина Володимирівна

Адміністрація школи


Адреса:

     пр-т Героїв Сталінграла 47, м. Київ 


Головна мета НВК "Потенціал":

 • забезпечення повної середньої освіти;
 • створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;
 • різнобічний розвиток;
 • формування гармонійної особистості;
 • збереження та зміцнення її фізичного та психологічного здоров’я;
 • прищеплення юній людині цінностей громадянина України.


Структуру НВК "Потенціал":

1-4 класи – навчання за програмою "Інтелект України";

5-6 класи – з поглибленим вивченням математики, інформатики, української та іноземної мов;

7 класи – з введенням факультативів з математики, інформатики, біології, хімії, фізики, географії;

8-9 класи – допрофільна підготовка за напрямами: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний.

10-11 класи – профільне навчання за відповідними напрямами.

Сайт школи

НВК "Потенціал"


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з директором навчального закладу:

- Доброго дня, Алла Петрівна! Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?

- Доброго дня. На сьогоднішній день головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі – підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у будь-якому освітньому закладі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:

 • Ведення та оформлення внутрішньо-шкільної документації;
 • Створення та використання бази даних учителів та учнів;
 • Моніторинг діяльності вчителів;
 • Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками;
 • Використання електронної пошти;
 • Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами;
 • Створення рейтингів педагогічних працівників.

Як ви впроваджуєте ІКТ в школі?

– Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, звук, анімацію, відео.

Як особисто ви використовуєте ІКТ?

– Проведення засідань педради, методичної ради школи та інших заходів. Ми не уявляємо наш робочий процес без мультимедійних презентацій, у яких представлені результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів і багато іншого.


-Чого не вистачає для втілення для повномаштабного ІКТ у школі?

- Всі наші молоді вчителі є дуже творчими, креативними та прогресивними, і тому їм легше дається застосування ІКТ в освітньому процесі. Але вчителі з великим стажем роботи в цьому менш обізнані, і на даний час це є великою проблемою. Ми активно працюємо над підвищенням знань, умінь та навичок під час роботи з ІКТ. Та не для кого не секрет, що завжди є не достаток фінансування для втілення всіх потреб.


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення навчального закладу:

1. Комп’ютери;

2. Ноутбуки;

3. Принтери, сканери;

Проектор + смарт доска


4. Проектори + смарт дошки;

5. Навісні плазми.

Програмне забезпечення навчального закладу

1. Операційна система Windows 10 ;

2. Антивірусна програма Avast;

3. Microsoft Office.

Інформаційно-освітнє забезпечення навчального закладу:

1. Офіційний сайт навчального закладу;

2. Сторінка школи в соціальній мережі Facebook.

Навчально-наукове забезпечення навчального закладу:

1. Сервіси Google;

2. Microsoft Оffice.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Анкета для вчителів

Результати

Гугл-календар для співробітників, керівників

Календарь.jpg
Календар 2.jpg

Тренінг для вчителів на тему: "Використання ІКТ в освіті."

1. Організаційний момент

2. Повідомлення теми та мети тренінгу

3. Інформаційна частина

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.
Що ж таке ІКТ?

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Такому уроку властиво таке:

 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання;
 • ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;
 • Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
 • Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

 1. Мови програмування-за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.
 2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоїла. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.
 3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.
 4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.
 5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.
 6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

4. Теоретично - практична частина

Програми для зацікавлення дітей до навчання:

1. LEARNINGAPPS

2. Word Art

3. Thingling

4. TEDed

5. StoryJumper

5. Практична частина

Вчителі можуть попрактикуватися з програмами.

6. Підсумок тренінгу

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки)
 • наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів (програми ліцензовані, доступ до інтернету, створення власних ІОС);
 • доступність та відкритість результатів для всіх учасників;
 • моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);
 • наявність та підтримка електронного документообігу;
 • створення корпоративної пошти для вчителів, єдиного середовища для обміну інформацією, документацією;
 • наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист комп’ютерів від доступу до неякісної інформації).

Модернізації ІТ інфраструктури

 • створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ;
 • створення додаткового серверу для курсів вчителів;
 • підключення до швидкісного інтернету.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • систематичне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів;
 • забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
 • формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ.