Ашомка Катерина Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Студентка групи: Пом2-20-1.4з Адреса школи: смт. Рокитне, вул. Горького, 32 Телефон: (03635) 21900; 21609 Директор: Аксьонова Світлана Андріївна Заступник директора: Кушнір Світлана Сергіївна Опорний заклад "Рокитнівський ліцей №3" Роктнівської селищної ради http://rokytne-school3.rv.sch.in.ua/

Ліцей №3.jpg

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі
 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій (ЦТ). Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

Інтерв’ю з заступником ліцею Кушнір С. С. На сьогодні в Україні одним із най важливих факторів, щодо розвитку суспільства є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Провідні держави Європи і світу розглядають побудову інформаційного суспільства як основу свого соціально-економічного, політичного та культурного розвитку і проводять цілеспрямовану державну інформаційну політику. Саме тому сучасний світ переповнений інформацією та збагачує молоде покоління новими ІКТ. Тому було проведено інтерв’ю з заступником ОЗ « Рокитнівського ліцею #3»

 1. Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в ліцеї ?

• Звісно, досить давно інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності ліцею. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач молодшої школи є підготовка до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації.

 1.	Що ви можете сказати про інформаційне середовище вашого закладу?

• Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, вчителів, батьків.

 2.	Як саме використовують ІКТ в ліцеї ?

• ІКТ успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших заходів. Це і доступ до бібліотечних матеріалів, і користування різноманітними навчальними програмами, відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті, участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах, дистанційне навчання, створення власних презентацій, віртуальні екскурсії музеями і виставковими залами, можливість інтерактивного спілкування з мешканцями будь-якого куточка планети, ефективна обробка та збереження інформації тощо.Різноманітні збори проводяться з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація закладу документообіг веде в електронному вигляді.

 3.	На вашу думку, який рівень використання ІКТ має вчительський колектив ОЗ « Рокитнівського ліцею #3» ?

• Достатній та високий рівень, так як розвитку і використанню ІКТ приділяється велика увага. Всі вчителі мають сертифікати Intel та інших курсів, семінарів, тренінгів присвячених використанню ІКТ.

 4.	Чи готові Ви й далі розвивати ІКТ?

Так, звичайно. Прагнемо, щоб кожен вчитель був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності. Прагнемо підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.

 5.	На Вашу думку, які є недоліки в провадженні ІКТ в закладі?

- По-перше, це недостатнє фінансування, недостатнє технічне забезпечення, по-друге – це недостатнє усвідомлення багатьма педагогами переваг ІКТ, низький рівень мотивації членів педколективу до розвитку своєї компетентності у цьому напрямку.

 6.	Як, на Вашу думку, відобразилось би підвищення ІК-грамотності педагогів та впровадження ІКТ в їх професійну діяльність?

Це і покращення результативності освітньої роботи, і вихід на більш якісний рівень у взаємодії з батьками дітей, це, нарешті, і покращення іміджу нашої ліцею.

Висновок: Таким чином, можна зробити висновки, що під час бесіди з з заступником ОЗ « Рокитнівського ліцею #3» було з'ясовано, що на даний момент умови, створені у закладі для впровадження ІКТ, є недостатніми. Проте Кушнір С. вважає, що ІКТ необхідні для роботи сучасного шкільного простору. Важливою передумовою удосконалення ІТ-політики закладу є підвищення компетентності кадрів з цього питання та розширення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Заступник директора.jpg

 • Цифрової компетентності (ЦК) науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування.

Анкета для визначення рівня ІКТ-компе тентності педагогів

Проведення анкетування.jpg,

Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань. ПІБ__________________________________________________________

1. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності? 

•друкую на комп’ютері матеріали для занять •шукаю інформацію у мережі інтернет •проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки •використовую інформаційні технології у проектній діяльності

Діаграма1.PNG,

2. Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду? 

•готуюся до виступів (текст, наочні матеріали) •використовую матеріали з мережі інтернет •готую статті для публікації в електронному вигляді •публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет

Діаграмма2.PNG,

3. Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб: 

•створювати проекти в електронному вигляді •працювати у мережі інтернет •готувати додаткові пізнавальні матеріали •готуватися до виступів та писати статті для публікації •створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали, презентації тощо)

Діаграмма3.PNG,

4. Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ:

•в Інституті педагогічної післядипломної освіти •у навчальному закладі •самостійно

Діаграмма4.PNG,

5. Чого саме Ви хотіли б навчитися: 

•працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання) •працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання) •створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання)

Діаграмма5.PNG,

Аналізуючи результати опитування працівників ліцею можна зробити наступні висновки: всі учасники опитування вважають важливим впровадження IКТ в діяльність ліцею, педагоги закладу освічені в питанні розвитку та застосуванні ІКТ та досить часто користуються комп’ютером, ноутбуком, програвачем тощо; найчастіше педагоги використовують ІКТ в освітньому процесі під час занять з дітьми, особливо на уроках; під час використання ІКТ на уроках учні проявляють достатню, підвищену активність; більшість педагогів вважає, що їм необхідно підвищити кваліфікацію з використання ІКТ в педагогічній роботі, але з умовою, що буде запроваджено нове обладнання для роботи з ІКТ.

Дякуємо за співпрацю!

 • Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення

Таблиця1програми.PNG,

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що ліцей частково потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів). Проте, ліцей має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є комп'ютер, плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет. Працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Програмне забезпечення:

 1. Microsoft office
 2. Windows
 3. Антивірусні програми
 4. Програми для вчителів та учнів
 5. Дидактичні матеріали
 6. Збірники (електронні)
 7. Скарбниця знань
 8. Сходинки до інформатики
 9. Сервіси Google
 10. Сервіси Google Apps Education Edition

Інформаційне забезпечення:

 • Інформаційно-освітнє середовище описане на сайті ліцею.
 • Навчально-наукове забезпечення:
 • державні стандарти освіти;
 • навчальні плани;
 • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 • підручники та навчальні посібники;
 • матеріали поточного та підсумкового контролю;
 • методичні матеріали.

В школі всі діти забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також всі навчальні кабінети оснащені комп'ютерами та іншою технікою (телевізори, проектори, інтерактивні дошки тощо). Тому, проектори, смарт-дошки розташовані в молодших класах, куди є вільний доступ для педагогічних працівників; іншим технічним оснащенням користуються директор, вчительський колектив, практичний психолог. Також кожен педагог школи має вільний доступ до ламінатора, принтерів при потребі. За потреби педагоги можуть скористатися ноутбуками. Слід сказати, що мережеве покриття є доступним для учительського колективу школи, таким чином, педагоги, що використовують власні ноутбуки та намагаються включати ІТ у свою роботу


Mcaticon.png
Завдання на вибір

Е-ресурс:

Блог

https://katerin-123as.blogspot.com/?m=1


Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Семінар Формування інформаційно-цифрової компетентності вчительства як запорука підвищення якості викладання навчальних предметів Картинка1.png,

Мета нашого семінару: продовжити формування інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників закладу освіти; визначити особливості впровадження інформаційно-цифрових технологій (ІЦТ) у практику роботи вчителів, можливості використання ІЦТ у ході викладання навчальних предметів, на практиці відпрацювати різні моделі упровадження ІЦТ у освітній процес, виявити і намітити шляхи подолання ризиків, що можуть виникнути у процесі використання цифрових технологій на сучасному уроці.

Учасники: педагогічні працівники ліцею. Обладнання: комп’ютери, підключені до мережі Інтернет, мультимедійний проектор, роздатковий матеріал.

 1. Вступне слово ведучої/ведучого «Формування інформаційно-цифрової компетентності вчительства – запорука якісної освіти учнівства».
 2. Огляд ресурсів, що використовуються в умовах впровадження ІЦТ (теоретична інформація + практична робота з ПК):
 • Сучасний комп’ютер та його різновиди;
 • Складові комп’ютера та їх призначення;
 • Програмне забезпечення;
 • Мережа Інтернет.

3 Робота в малих групах. Створення моделі організації освітнього процесу на уроці з використанням Смартфони, підключені до мережі Інтернет; Комп’ютерний клас, підключений до мережі Інтернет; Мультимедійне обладнання; Ноутбук вчителя. Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науковотехнічної революції, коли стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовують для пошуку, накопичення, обробки, зберігання, представлення, передачі інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів їх раціонального поєднання з безмашинними процесами обробки інформації

С1.png, Сн2.png, Сн3.png,

В кінці семінару ми розглянули:

Сн4.png, Сн5.png,

Дякую за увагу

А також на семінарі ми розглянули дуже популярну на наш час тему "Робота вGoogle Meet в школах" Медіа:Презентація._Завдання_3.pptx Медіа:Доповідь до презентації.docx


Mcaticon.png
Методичні рекомендації
Проектування ІКТ в ОЗ « Рокитнівському ліцеї №3»:
 1. Розробити нові локальні акти, що регламентують ІК-діяльність (накази, положенння, правила)
 2. Створити ініціативну групу для впровадження проекту модернізації ІОС закладу
 3. Проводити систематичний моніторинг рівня ІКТ-компетентності педагогів. Впровадити в роботу практику використання Google-додатків для збереження, обміну та поширення інформації
 4. Залучати до допомоги фахівців ззовні
Модернізація ІТ-інфраструктури ОЗ « Рокитнівському ліцеї №3»
 1. На самперед потрібно розробити план заходів щодо пошуку та залучення додаткових коштів для забезпечення реалізації проекту модернізації ІОС закладу
 2. Потрібно щоб було забезпечення швидкісного Інтернету та його якісне поширенння за допомогою WI-FI
 3. Забезпечити робочі місця педагогів ноутбуками, мультимедійним обладнанням
 4. Потрібно покращити програмне забезпечення ІТ-інфраструктури шкільноо навчального закладу.
Особливості формування ІКТ-компетентності вчительського колективу ОЗ « Рокитнівського ліцею №3»
 1. Потрібно змотивувати педагогів до використання ІКТ в освітній діяльності
 2. Потрібно проводити семінари-практикуми з навчання використанню інтернет-ресурсів, хмарних сервісів, Google-додатків, сервісів зі створення освітнього контенту тощо
 3. Організовувати взаємовідвідування педагогами занять з використанням ІКТ для обміну педагогічним досвідом в ліцеї.
 4. Заохочувати педагогів до самоосвіти з питань підвищення ІК-компетентності в ОЗ « Рокитнівському ліцеї №3»