Артеменко Юлія Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

База для проведення практики: ОЗНЗ Новозаліське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ЗДО» (Київська обл., с. Нове Залісся)

1апа.png
Анкета-png-.png

Інтерв’ю з керівником навчального закладу
– Як Ви вважаєте, чи потрібні інновації сучасній освіті?
– Так, освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення. Наразі виникла необхідність пошуку нових організаційних форм і методик навчання, які б відповідали адаптації школи до комп’ютерної епохи.
– Чи готовий ваш навчальний заклад до впровадження ІКТ?
– Наш заклад недостатньо оснащений необхідним технічним обладнанням, проте, незважаючи на це, вчителі активно впроваджують в навчальний процес різноманітні форми застосування ІКТ в навчально-виховному процесі.
– Чи змінюється освітній процес при використанні ІКТ?
– Вважаю, що істотно змінюється. ІКТ здатні залучати до процесу навчання, робити з пасивних слухачів активних діячів, стимулювати пізнавальний інтерес до навчання та дисциплін в цілому; надавати навчальній роботі проблемний, творчий чи дослідницький характер,індивідуалізувати процес навчання і розвивати самостійну діяльність учнів.
– Що, на Вашу думку, потрібно для вдосконалення ІТ-інфраструкткри Вашого закладу?
– В першу чергу необхідне відповідне оснащення школи технікою. Школі дуже не вистачає сучасних проекторів, смарт-дошок, ноутбуків тощо. Також важливим є питання розвитку ІКТ-компетентності вчителів. Час від часу вчителі проходять різні тренінги, беруть участь в семінарах, посвячених проблемі застосування ІКТ, проте необхідне правильно організоване їх навчання для ефективного впровадження ІКТ в освітній процес.

Отже, керівництво закладу намагається створювати всі можливі умови для організації навчання та використання новітніх технологій, проте в школі стан апаратного забезпечення знаходиться на низькому рівні. Вчителі школи активно намагаються впроваджують ІКТ технології в освітній процес і розвиваються в даній сфері. Педагогічний колектив максимально старається використовувати наявне ІТ забезпечення та застосовувати ІКТ на уроках, семінарах, секціях, гуртках, концертах, нарадах, батьківських зборах, проектах і т.д., але варто відмітити, що школа дуже потребує оснащення новою технікою та відповідним ІТ забезпеченням.


2а.png
It-infr-icon8.png


Анкпа4.png

Анкету можна переглянути тут

Результати анкетування можна переглянути тут

Отже, проаналізувавши результати анкетування можна сказати, що майже вся школа забезпечена засобами ІКТ на недостатньому рівні, що дає менше можливостей вчителям використовувати сучасні новітні технології. Можна побачити, що більшість вчителів використовують новітні засоби в роботі на уроках, проте навчальні кабінети потребують оновлення апаратного забезпечення. За нашим дослідженням, не всі повноцінно вміють користуватися засобами ІКТ, тому і не завжди можуть використовувати їх у своїй роботі. Анкетування вчителів школи та аналіз їх ІК-компетентності дав змогу визначити, що керівництво та колектив школи поступово впроваджує ІКТ технології і намагається кожного року ще більше розвиватися в даній сфері. Що правда зміни не великі і не досконалі. Найголовніше, що вчителі школи мають позитивний погляд на подальший розвиток інформаційно – комунікаційних технологій в школі і своїй професійній діяльності.


3арп.png


Апрова2.png


5рпа.png


Пврврв.png

Навчальний курс для вчителів можна переглянути тут

З метою підвищення ІКТ-компетентності вчителів школи, було розроблено навчальний курс “Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps”.
Перш за все, метою даного курсу було надати можливість вчителям у відьний для них час опанувати навички роботи на даному інтернет-сервісі та навчитися створювати мультимедійні дидактичні вправи.
Навчальний курс містить чітку інструкцію та послідовність дій, зразки вправ та перелік практичних завдань.


Висновки:
Вчителі школи поділилися враженнями від пройденого курсу і відзначили його ефективність, простоту викладу, доступність та зручність, а також продемонстрували власні розроблені вправи та завдання різних типів.


6а.png
Presentation.png

Тренінг “Створення інтерактивних онлайнових вправ”

Сучасний світ не можливо уявити без інформаційних технологій, віртуального спілкування та взаємодії. Але найчастіше використання інформаційних технологій на уроках зводиться до демонстрації презентацій чи електронних посібників. Під час тренінгу буде розглянуто можливості сервісу learningapps, як створювати навчальні вправи та використовувати їх на уроках, вбудовувати до власних веб-ресурсів, залучати учнів до активного навчання та засвоєння матеріалу в ігровій формі. Учасники тренінгу дізнаються як можна перетворити навчання на цікавий процес з елементами гри та почати активно використовувати ІКТ на уроках, як разом з учнями створити навчальні вправи з різних предметів.

Пвоппрв.png

Завдання навчального тренінгу:
1. Ознайомитися з можливостями сервісу learningapps та його місцем в навчальному процесі
2. Створити інтерактивні вправи різних типів для використання на уроках та самостійної роботи учнів поза класом
3. Спланувати використання інтерактивних онлайнових вправ в освітньому процесі
Учасники тренінгу дізналися: • про можливості сервісу learningapps
• як використовувати інтерактивні онлайнові вправи на уроках
• як створювати он-лайнові вправи за допомогою сервісу learningapps
• як вбудувати створені вправи у власний блог чи сайт, надсилати учням
• як перетворити навчання учнів в цікавий захоплюючий процес

Мультимедійний супровід до тренінгу можна переглянути тут

Дистанційний навчальний курс для вчителів можна переглянути тут

7а.png

Методичні рекомендації:

Galochka (1).png

• сприяти упровадженню нових ІКТ в освітній процес
• застосування ІКТ в навчанні та повсякденному житті школи
• забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки)
• наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів (програми, доступ до інтернету, створення власних ІОС)
• наявність та підтримка електронного документообігу
• використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір для учнів та вчителів
Рекомендований матеріал для ознайомлення

8а.png

Методичні рекомендації:

Galochka (1).png

• створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ
• оновлення комп'ютерів
• співпраця з ІТ – менеджером в школі
• сприяти впровадженню гуртків із неформальної ІТ-освіти
Рекомендований матеріал для ознайомлення

9а.png

Методичні рекомендації:

Galochka (1).png

• використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять
• використання комплексу навчально–розвиваючих програм на уроках
• участь в семінарах, тренінгах щодо використання ІКТ
• оновлення літератури, робочих планів, методичних документів по застосуванню ІКТ

Рекомендований матеріал для педагогів