Акушко Катерина Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Акушко Катерини Олександрівни групи ПОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: Школа І-ІІІ ст. № 232 (Оболонський район, вул. Л. Гавро, 4-Г)

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №232, Оболонського району - це навчальний заклад з українською мовою викладання, заснований в 1982 році. 

Іноземні мови: англійська, німецька. 

Школа налічує 18 класів, в яких навчається 469 учнів. 

Працює 2 комп'ютерних кабінети.


Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв'ю з керівником навчального закладу

З 1-го класу школярі навчаються первинним навичками роботи за комп'ютером. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.

В процесі проходження практики було проведено інтерв’ю з директором школи -  Рижовою Вікторією Олексіївною. Вона окреслила сутність своєї освітньої політики щодо використання ІКТ в навчально-виховному процесі. На думку Вікторії Олексіївни, сучасний учитель – це учитель, який, не тільки володіє педагогічною майстерністю, є компетентним, але й рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі. Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі, Вікторія Олексіївна вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу.

Аналіз ІТ компетентності вчителів

Серед вчителів школи №232 було проведено анкетування пов'язане з впровадження ІКТ у ЗНЗ та ІТ-компетентістю самих вчителів.  Переглянути анкету та результати анкетування Ви можете за поданим посиланням: Анкета і результати Критерії відносно яких створена анкета

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення

 • 2 комп'ютерні класи;
 • 3 інтерактивні комплекси; 
 • плазмовий телевізор в ігровій кімнаті; 
 • Оснащення комп'ютерами:
 • Директор(1) 
 • Заступники директора (2)
 • Секретар (1)
 • Бібліотека (1)
 • Кабінет інформатики №1 (14)
 • Кабінет інформатики №2 (14)
 • Кабінет для нарад (1), SMART-дошка

Програмне забезпечення

 • Windows 2010
 • Microsoft Office 2016

Інформаційне забезпечення Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи: Сайт школи

Навчально-наукове забезпечення

 • Scratch
 • Tux Paint
 • Lazarus
 • GCompris
 • MyTestStudent
 • Skype

Розробка сайту для початкової школи Середньої загальноосвітньої школи №232

Так як я працюю в цій школі вчителем початкових класів, я створила для початкової школи сайт завдяки якому ми з колегами можемо ділитися досвідом роботи та дидактичними матеріалами. Створений сайт

Семінар "Використання ІКТ в освіті: створення інтерактивних онлайнових вправ”

Сучасний світ не можливо уявити без інформаційних технологій, віртуального спілкування та взаємодії. Але найчастіше використання інформаційних технологій на уроках зводиться до демонстрації презентацій чи електронних посібників. Поспілкувавшись з вчителями, я зрозуміла, що вони мають бажання по іншому заохочувати до навчання своїх учнів за допомогою інформаційних технологій але деякі з них не знають, які сервіси можна використовувати, щоб урок став цікавішим, але при цьому не втратив високу продуктивність. Я вирішила детально ознайомити вчителів хоча б з одним чудовим онлайн сервісом, який створений спеціально для навчання. Це сервіс learningapps. В ньому можна створювати навчальні вправи та використовувати їх на уроках, вбудовувати до власних веб-ресурсів, залучати учнів до активного навчання та засвоєння матеріалу в ігровій формі.

Готуючись до семінару, перед собою я поставила такі завдання:

 1. Ознайомити з можливостями сервісу learningapps та його місцем в навчальному процесі;
 2. Навчити створювати інтерактивні вправи різних типів для використання на уроках та самостійної роботи учнів поза класом
 3. Навчити сплановувати використання інтерактивних онлайнових вправ в освітньому процесі.

Учасники семінару дізналися:

 • про можливості сервісу learningapps
 • як використовувати інтерактивні онлайнові вправи на уроках
 • як створювати он-лайнові вправи за допомогою сервісу learningapps
 • як вбудувати створені вправи у власний блог чи сайт, надсилати учням
 • як перетворити навчання учнів в цікавий захоплюючий процес

Методичні рекомендації:

Проектування інформаційного освітнього середовища установи, проведення моніторингу навчального закладу за такими критеріями:

 • Елемент маркованого списку
 • завантаженість комп’ютерних аудиторій;
 • використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесі та управлінській діяльності;
 • робота інформаційно-освітнього середовища;
 • наявність та підтр* имка електронного документообігу;

модернізації ІТ інфраструктури

 • закупівля достатньої кількості технічного забезпечення (комп'ютери,інтерактивні комплекси, плазмові телевізори); 
 • забезпечення школи більш якісним провайдером та точками доступу Wi-Fi .

формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності; 
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах; 
 • активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці; 
 • самоосвіта за допомогою МООС;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.