Ігнатьєва Тетяна Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Ігнатьєва Тетяна Володимирівна Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ігнатьєвої Тетяни Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

ЗАВДАННЯ 1

 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.
 • ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
 • Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Дошкільний навчальний заклад № 681

681.jpg
68111.jpg
4545454545.jpg

м.Київ вул. Академіка Корольова , 12-К

телефон (044)402-27-01

Працює з 7:00 до 19:00

Email: dnz681@ukr.net

Директор: Олійник Ніна Андріївна

В ЗДО № 681 працює 65 співробітників, 31 з них педагогічні працівники, 34 осіб - обслуговуючий та технічний персонал. Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкульної освіти : збереження та зміцненя фізичного здоров'я дітей, яке вирішується засобами харчування, загартовування, виконання фізичних вправ, дотримання режиму дня, а також формування особистості, розвиток творчих здібностей і нахилів, забезпеченя соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом. Заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». У дитячому садочку за проектом передбачено 12 групових осередків, на 290 дітей, розташованих на першому та другому поверхах. На першому поверсі є музична зала, кабінети медичної сестри та терапевтична кімната, кухня, пральня та технічні приміщення, спортивна зала, ізостудія з художньою галереєю, кімнати логопеда та психолога, українська світлиця, кімната тетралізованої діяльності. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп з наповнюваність 352 дітей : 2 групи раннього віку (3-й рік життя) 3 групи молодшого дошкільного віку (4-й рік життя); 3 групи середнього дошкільного віку(5-й рік життя); 4групи старшого дошкільного віку 6-го року життя.

1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ Лише чітке всебічне планування, систематична робота з упровадження та розвитку ІКТ, навчання персоналу і постійний контроль за втіленням інновацій в освітній процес дає змогу дошкільному навчальному закладу йти в ногу з часом. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у педагогіці. Система сучасної дошкільної освіти потребує постійного впровадження інноваційних технологій в освітній процес. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного навчального закладу. Інформаційне середовище – засіб

ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі практичного психолога, учителя-логопеда, сестри медичної старшої. Інноваційні педагогічні технології належать до системи загального наукового і педагогічного знання. Виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства . Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій впливає на систему освіти, викликаючи значні зміни в змісті, методах навчання. Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером. Інформатизація освіти - це великий простір для прояву творчості педагогів, яка спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми; вона сприяє підвищенню інтересу у дітей до навчання, активізує пізнавальну активність, розвиває дитину всебічно. Володіння новими інформаційними технологіями допоможуть педагогу почувати себе комфортно в нових соціально економічних умовах. Використання на заняттях комп'ютера, мультимедіа та інших технічних засобів з метою виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості, збагачення інтелектуальної сфери

дошкільника дозволяють розширити можливості педагога. Діти із задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються у виконання завдань, так як технічні засоби дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, і мультиплікацію, що підвищує інтерес і увагу дітей.

Анкета

Доброго дня, Ніна Андріївна! Вам знайомий термін інформаційно-комунікативні технології?

- Доброго дня! Так, звісно , знайомий. В сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Чесно кажучи, я вже не уявляю своєї роботи без використання ІКТ.

- Як саме Ви використовуєте комп'ютерні технології у своїй роботі?

-Останні роки моя робота досить тісно пов’язана з використанням ІКТ. Наш заклад має свою корпоративну пошту, через яку ми маємо зв’язок. Великим попитом користується електронна черга прийому дітей. Ми маємо підписки на електронні журнали, які містять корисну для мене інформацію не тільки про дошкільну освіту, а й управлінську діяльність ЗДО, адже раніше я багато часу витрачала на складання локальних документів і на пошук їх зразків, за допомогою цих журналів я значно швидше виконую свою роботу та абсолютно впевнена в правильності оформлення документів.

-Чи вважаєте ви за необхідність вихователям використовувати ІКТ у своїй діяльності?

- Питання достатньо актуальне для нас. Наші діти вже занадто сучасні і застарілі картинки, ігри і т.п. вже взагалі іноді не спрацьовують. Вони цікавляться зовсім іншими іграми, іншими персонажами і переживають інші життєві ситуації. Тому сучасному вихователю конче необхідно використовувати ІКТ, це значно полегшить їх роботу, а також підвищить інтерес дітей до пізнання.

- Щоб ви хотіли змінити чи створити в ЗДО з ІКТ?

- В першу чергу нам необхідно «підтягнути» рівень обізнаності вихователів у роботі з комп’ютером і інтернет середовищем.

- Чого не вистачає для впровадження ваших задумів?

- Основне чого нам не вистачає так це кваліфікованих спеціалістів з ІТ- технологій. Нам потрібні компетентні фахівці, які б могли допомогти нашим педагогам навчитися працювати з інноваційними методами навчання.

-Я щиро вдячна Вам за інтерв’ю! Мені було цікаво почути вашу думку.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

В Бородянському ЗДО «Казка» керівництво поступово впроваджує ІКТ і намагається кожного року ще більше розвиватися в даній сфері. Що правда зміни не великі і не досконалі. Найголовніше, що завідувач має позитивний погляд на подальший розвиток інформаційно – комунікаційних технологій в садочку. Найбільшою проблемою ЗДО є необізнаність педагогічного колективу в роботі не тільки з ІОС а й навіть з комп’ютером. Перше, що необхідно надати вихователям - мотивацію щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. Будемо надіятися, що поставлені цілі завідувачем закладу будуть досягнені!

1.2Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів

Шановні колеги!

Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань.

ПІБ

__________________________________________________________________


1. Чи застосовуєте Ви ІКТ у роботі?___________________________________________

Де Ви цього навчилися?

в Інституті у дошкільному навчальному закладі самостійно інше __________________________________________________________________


2. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності?

друкую на комп’ютері матеріали для занять шукаю інформацію у мережі інтернет проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки використовую інформаційні технології у проектній діяльності інше __________________________________________________________________


3.Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?

__________________________________________________________________


Якщо використовуєте, то як?

готуюся до виступів (текст, наочні матеріали) використовую матеріали з мережі інтернет готую статті для публікації в електронному вигляді публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет інше _________________________________________________________________


4.Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб:

створювати проекти в електронному вигляді працювати у мережі інтернет готувати додаткові пізнавальні матеріали готуватися до виступів та писати статті для публікації створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали, презентації тощо) інше _________________________________________________________________


5.Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ:

в Інституті у дошкільному навчальному закладі самостійно інше _________________________________________________________________


6. Чого саме Ви хотіли б навчитися:

працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання)

працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання) створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання) інше _________________________________________________________________


ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Результати:

Провівши анкетування вихователів та викладачів ДНЗ 681 , ми зафіксували наступні відповіді:

При аналізі результатів анкетування були виділені групи педагогів, що характеризуються різними рівнями прийняття інформаційних технологій .

Група 1 (рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - низька) - Необхідну інформацію педагоги воліють шукати в бібліотеці, оскільки губляться при організації пошуку з ІКТ.

Група 2 (рівень роботи на комп'ютері - нульовий, мотивація - висока) - інформаційно-комунікативні технології (ІКТ),дозволяють реалізувати навчання і особистий професійний ріст, але немає уявлень про можливі форми впровадження їх у виховально-освітній процес.

Група 3 (рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - висока) - існує безпосередній зв'язок між успішністю педагогічної діяльності та рівня ІКТ - компетентності педагога, тому є потреба у безперервному розвитку інформаційної культури. Готовність застосовувати нові технології у виховально-освітньому процесі визначило вибір форм управління підвищенням ІКТ - компетентності педагогів.

Отже, узагальнивши результати анкетування, можна побачити тенденцію, що педагоги ДНЗ 681 мають достатній та середній рівні ІКТ-компетентності.

1.3Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Використання комп'ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного дошкільного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку.

Основними завданнями підготовки вихователя до використання ІКТ в процесі навчання є створення бібліотеки (медіатеки), нових мультимедійних засобів. Користування медіатекою створює умови для організації самостійної, пізнавальної, творчої діяльності дітей з використанням ІКТ, сприятиме змінам в освіті. При правильному методичному використанні ІКТ зміниться процес навчання, направлене на пізнання в процесі здійснення проекту, основна увага приділятиметься організації різних видів активної пізнавальної діяльності дітей, навчальна інформація виступатиме засобом організації проектної діяльності, а не тільки метою навчання, розвиток особистості стає однією з головних освітніх цілей. Основні педагогічні цілі використання ІКТ в роботі з дошкільнятами: - розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльності; - розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення; - розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності; - розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних проектів; - формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях; - розвиток навичок пошукової діяльності.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу


Апаратне забезпечення - принтер 2 шт. ( в каб. Завідувача і в методичному кабінеті);

11111111111.jpg

- сканери 2 шт. ( 1 в метод. кабінеті 1 в каб. завідувача);

-компютер 1 шт.; (в кабінеті завідуючої ,)

-ноутбук 1 шт; (в методичному кабінеті);

- WI-Fi роутер

443433.jpg

Програмне забезпечення - операційна система Windows XP;

- антивірусна програма;

- робота з документами в "Microsoft Office"

- внутрішня корпоративна пошта dnz681@ukr.net


Інформаційне забезпечення

- в даному ЗДО проводять роботу, направлену на покращення інформаційного забезпечення за допомогою таких методів та форм роботи:

- проходження педагогами онлайн курсів з інформаційних технологій;

- організація семінарів-практикумів з питань покращення інфраструктури;

- заохочення нових ідей, спрямованих на покращення програмного та апаратного забезпечення та впровадження нових технологій в освітню систему;

В результаті аналізу ІТ-інфраструктури було виявлено деякі недоліки:

- дуже мало є ліцензійних програм;

-немає сайту дитячого закладу;

- немає серверної кімнати;

- застарілі ПК, які слабо працюють.


ЗАВДАННЯ 2

Іввв.png

ЗАВДАННЯ 3

 • Проведення семінару*
 • Використання ІКТ в навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу*

Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання. З розвитком технологій стрімко змінюється і стандарт дошкільної освіти. Відповідно до нормативних документів, що регламентують впровадження ІКТ у діяльність дошкільного навчального закладу сучасний дошкільний навчальний заклад має бути динамічним, позитивним простором , мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей, а широке впровадження інформаційних технологій дасть змогу забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності як вихованців, так і педагогів, а саме:

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2001 – 2015 роки» від 9 січня 2007 р. № 537-V. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р. № 926/2010. Наказ МОН України «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах» від 2 грудня 2004 р. № 903. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» від 27 серпня 2010 р. №1722-р. Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011 – 2012 навчальному році» від 20 червня 2011 року №1/9-482 Використання інформаційних комп'ютерних технологій в дошкільних навчальних закладах сприяє:

1. Підвищенню організації освітнього процесу:

 • інтеграції ІКТ в світній процес ДНЗ;
 • оновлення змісту програми розвитку розвитку вихованців на основі інтеграції ІКТ.

2. Підвищення фахової майстерності педагогів:

 • формування інформаційної компетентності педагогічних працівників;
 • розвиток креативності, навичок щодо адаптованості та інноваційності.

3. Поліпшення якості освіти дітей:

 • підвищення якості особистісних досягнень відповідно до вимог програми;
 • посилення мотивації до процесу отримання нових знань;
 • формування інформаційної компетентності згідно з віковими можливостями.

4. Удосконаленню системи управлінської діяльності. 5. Забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу. Педагоги розуміють, що сучасним дітям потрібен зовсім інший набір здатностей, ніж їхнім попередникам. Тож виникло збірне поняття «навички XXІ століття», до яких можна віднести:

 • креативність;
 • критичне мислення та здатність розв’язувати проблеми;
 • комунікативні навички;
 • ІКТ – обізнаність, використання інформації та медіа;
 • здатність самонавчатися та адаптуватися до умов навчання в інших культурах та суспільствах;
 • інноваційність.

Це діти допитливі із жагою до знань, які можуть використовувати всі навколишні ресурси для навчання, можуть визначати проблеми, креативно їх розв’язувати, застосовувати свої знання для розв’язання реальних життєвих ситуацій, активно діють, навчається на помилках, пробує знову і домагається свого. Освіта XXІ століття спрямована на формування людини нового типу, готової жити в інформаційному суспільстві, розв’язувати нестандартні ситуації, реагувати на стрімкий технічний процес. Відтак, нові завдання стоять і перед дошкіллям, зокрема однією з варіативних складових нової редакції Базового компонента дошкільної освіти визначено освітню лінію «Комп`ютерна грамота». Потрібно забезпечити методично грамотне введення інформаційно-комунікаційних технологій у роботу з дошкільниками, щоб комп’ютер був засобом розвитку у дітей творчого мислення та реалістичного сприйняття світу. Комп`ютерно-ігрове середовище буде розвивальним і безпечним, якщо ним мудро керуватиме педагог. Вихователь повинен подбати, щоб яскраві комп’ютерні образи, розважальний елемент не заступили розвивального ефекту роботи. Слід враховувати особливості дитячого сприймання та засвоєння інформації. Саме тому впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес дошкільного закладу необхідно починати з формування ІКТ компетентності вихователів. ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. Важливість формування ІКТ грамотності педагогів, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від вихователів залежить розвиток інформаційної культури дітей дошкільного віку. Педагог має досконало володіти комп’ютерною грамотою, щоб уміти відібрати корисний матеріал і захистити дитину від негативних впливів комп’ютерної гри. Комп`ютер – це допоміжний засіб навчання й розвитку, який не може повністю замінити ні іншу наочність, ні вихователя. ІКТ-компетентність педагога це здатність педагога використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері. А саме:

 • здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;
 • оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
 • організовувати інформаційну взаємодію між учасниками освітнього процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;
 • створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні;
 • здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають в Базовому компоненті дошкільної освіти.

Комп`ютер сьогодні посідає значне місце в освітньому в освітньому процесі. Він є засобом оптимізації навчальної діяльності дошкільників і розвитку їхніх життєвих компетентностей, своєрідним «інтелектуальним знаряддям». У процесі роботи на комп’ютері розвиваються особистісні якості, які в майбутньому житті сприятимуть реалізації потенціалу особистості дитини та дає змогу їй почуватися компетентною. Застосування ІКТ в дошкільному закладі створює умови для: • формування у дітей здатності орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу; • опанування практичних засобів роботи з інформацією на рівні вікових можливостей; • формування вміння обмінюватися інформацією за допомогою сучасних технічних засобів, що сприятиме досягненню успіху в будь-якій діяльності в сучасному інформаційному суспільстві. ІКТ сприяє підвищенню інтерактивності освітньої системи в дошкільному закладі, перейти від пояснювально-ілюстративного способу навчання до діяльнісного, за якого дитина стає активним суб’єктом, а не пасивним об’єктом освітньої діяльності. Тож, навчання дітей стає якіснішим, цікавим і продуктивнішим, сприяє усвідомленому засвоєнню знань та формуванню мотивації до навчання, а головне – сприяє адаптації дітей до життя в інформаційному суспільстві.

Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у малюків стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Пере ним стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто пропонований матеріал педагогічним працівником для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння. Однією з найвдаліших форм підготовки і представлення навчального матеріалу для дітей дошкільного віку (особливо до занять з ознайомлення з навколишнім світом) науковці вважають створення мультимедійних презентацій - один з напрямків ІКТ.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки, що впровадження ІКТ: - сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності;сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми; - сприяє підвищенню рівня педагогічної компетентності батьків, інформованості їх про напрями діяльності дошкільного закладу та результатах конкретної дитини, співпраці батьків і ДНЗ; - впровадження ІКТ в освітній процес ДНЗ дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації; - комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання; - використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації; - допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання завдань за допомогою екрану; - використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Використання інформаційно-комунікативних технологій у дошкільному навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам. Ми розуміємо, якщо сьогодні ми навчимо дитину свідомому, корисному користуванню інформаційними технологіями, то завтра отримаємо певний результат – високі інтелектуальні показники наших дітей.


ЗАВДАННЯ 4

 • Методичні рекомендації*


Розроблено такі методичні рекомендації для педагогічних працівників ЗДО №681, а саме:

Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи .

Рекомендую створити для працівників закладу корпоративну пошту (наприклад, Гугл) та сприяти тому, аби працівники закладу користувалися хмарними сервісами Гугл. Створити базу електронних ресурсів для працівників закладу, таких як різноманітні онлайн курси, веб-ресурси для роботи з дітьми, електронна бібліотека тощо. Забезпечити кожну групову кімнату та клас комп'ютером. - Комп’ютери, планшети, SMART дошки, WIFI.

- Smart дошка в кожну групу,комп`ютер,принтер та сканер.

- Інтернет (якісний, швидкісний -)

- Вільний доступ до інтернет мережі

- Майстер класи для працівників ЗДО для підвищення їх ІКТ компетентності

- Комп’ютери та проектори в кожну групу ЗДО.

Впровадження інтерактивних дощок (інтерактивних SMART-дощок):

- Закупівля технічного обладнання із відповідним програмним забезпеченням;

- Встановлення нового обладнання у старших групах (найбільш доречним є застосування інтерактивних дощок для навчання більш дорослих дітей, які готові до сприйняття комплексного інтерактивного матеріалу);

- Проведення навчання вихователів щодо користування новими технічними пристроями, підвищення їх рівня кваліфікації у ІТ-сфері;

- Застосування інтерактивних дощок на заняттях старших дошкільнят;

- Аналіз ефективності впровадження нового обладнання, та його впливу на засвоєння матеріалу дітьми.