Єгорова Тетяна Вадимівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Єгорової Тетяни Вадимівни групи ПВШм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту. Зміст

  1 Завдання 1
    1.1 ІКТ-компетентність викладачів кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка
    1.2 Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу
    1.3 Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка
  2 Завдання 2
  3 Завдання 3
  4 Завдання 4
  5 Завдання 5

Завдання 1

  	Київський університет імені Бориса Грінченка – сучасний вищий навчальний заклад територіальної громади м. Києва.

Університет Грінченка – це успішний навчальний заклад, який впевнено посів своє місце в топ-десятці кращих київських вишів і є єдиним університетом, що належить територіальній громаді міста Києва. Тут навчаєтьcя більшe 8500 студeнтів зa 45 спеціальноcтями. Універcитет пpопонує чудовe пoєднання оcвітніх тpадицій і сучаcного, інноваційногo підxоду в підготoвці спеціаліcтів зa європейcькими стандаpтами. Факультети і спеціальності:

  Університетський коледж
  Інститут філології
  Інститут журналістики
  Інститут мистецтв
  Інститут людини
  Педагогічний інститут
  Факультeт пpава і міжнародниx відноcин
  Факультет інформаційниx теxнологій і управління
  Історико-філософcький факультет
  Факультeт здоpов’я, рeабілітації тa рекрeації

Інфраструктура

  Спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами.
  Понад 80 SMART – аудиторій.
  Wi-fi зони.
  Актові та хореографічні зали.
  Телестудія.
  Майстерні ювелірного мистецтва; кераміки.
  Сучасна бібліотека.
    1.2 Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

1. Ваше відношення до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти Вищої школи?

2. Чи впливає на якість – знань та вмінь студентів, впровадження інформаційних технологій?

3. Як Ви оцінюєте ресурсне наповнення навчального середовища Інституту мистецтв?

4. Ваша оцінка підготовки викладачів до ефективного використання е-ресурсів Університету?

5. Остастаннім часом чи є кардинальні зміни по впровадженню та використанню ІКТ технологій в навчальному процесі?

6. Як сучасні ком'ютерні технології (знання програм) впливає на якість організації навчального процесу в Інституті мистецтв?

7. Які поради Ви могли б надати для більш ефективного використання інформаційних технологій в освітньому процесі установи?    1.3 ІК-компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування

Анкета

Результати анкетування

    1.4 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

ІТ-інфраструктура Університету імені Бориса Грінченка включає:

Апаратне:

- сервери для розміщення електронних навчально-методичних матеріалів, - веб-сайтіві відповідних сервісних служб

-мережеве обладнання для з єднання серверів у єдину інформаційну мережу Університету та їхнього підключення до мережі Інтернет

- мережеве обладнання для спеціалізованих лабораторій комп’ютерних мереж та захисту інформації

- комп’ютерне обладнання для спеціалізованих лабораторій комп’ютерних мереж та захисту інформації

- сервери

Програмне забеспечення:

- системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів та робочих станцій

- операційна система Windows \ Linux

- веб-переглядач Opera \ FireFox

- офісний пакет Microsoft office

- спеціальні програми для напряму підготовки “Дизайн” та “Музичне мистецтво”

- антивірусний захист інформаційної системи

- платформа Moodle, яка забезпечує електронне навчання

Технічні ресурси:

-комп’ютери;

-друкарсько-копіювальна техніка;

-відео-проекційна техніка;

-локальна комп’ютерна мережа;

- серверна частина;

- Wi-fi;

-роботи з обслуговування комп’ютерної, друкарсько-копіювальної, відео проекційної техніки у підрозділах університету та навчальних аудиторіях;

-налагодження та технічне обслуговування локальної мережі;

Інформаційне забезпечення: - е-портфоліо;

- електронний репозитарій;

- електронні видання;

- наукові доробки магістрантів;

- наукові конференціі та семінари;

- інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання;

- електронна бібліотека;

- електронне навчання;

- створення дистанційних курсів;

- програмно-методичне середовище;

- е-портфоліо;

- електронний репозитарій;

- електронні видання;

Навчально-наукове забеспечення:

- ресурси бібліотеки, репозиторії, Wiki-ресурси);

- нормативні документи;

- положення та накази;[[1]]

- робочі програми дисциплін;

- електронний журнал успішності студентів


    1.5 Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка

Моніторинг та оцінювання ІОС


  2 Гугл календар
Гугл календар
Гугл календар

  3 Семінар

В ході проходження практики був проведений семінар для співробітників та викладачів кафедр: "Образотворче мистецтво", "Кафедра теорії і методики музичного мистецтва" з використання ІКТ в освіті. В ході проведення семінару були використувані посилання на статті та розроблена мною презентація на тему "Використання інноваційних технологій в навчальному процесі закладів вищої освіти" Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми.

Проведення семінару

https://vspu.edu.ua/science/art/a156.pdf

http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/zbirnik_ist-2014_final1.pdf

Інноваційні комп’ютерні технології у Вищій школі

http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2015/polojenia_pro_centr_dystancijnogo_navchania_1.pdf

Презентація на тему "Використання інноваційних технологій в навчальному процесі закладів вищої освіти"

Презентація


  4 Методичні рекомендації

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УСТАНОВИ Інформаційно-освітнє середовище – це: системно організована сукупність інформаційного , технічного, навчально-методичного забезпечення, що нерозривно пов’язано з людиною як суб’єктом освітнього процесу (о. ільченко); організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки, передачі інформації, що забезпечують оперативний доступ до інформації і здійснюють освітні наукові комунікації (о. соколова); система, в якій на інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – викладачі – студенти – батьки студентів.

Серед основних ресурсів, необхідних для існування, функціонування і розвитку інформаційного середовища навчального закладу, можна виділити: технологічні (апаратні та програмні), інформаційні; технічні , кадрові (інтелектуальна складова) та навчально-методичні ресурси (інформаційна складова). Мають буть створені достатні умови для забезпечення підвищення рівня ІК-компетентності науково-педагогічних працівників.

Сучасні викладачі мають бути здатні допомогти студентам використовувати ІКТ для того, щоб успішно співпрацювати, комплексно вирішувати багаторівневі завдання. Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників університету:

- постійне оволодіння новими знаннями, ефективне застосування мобільних і хмарних технологій, електронних комунікацій;

- розвинути загальні уявлення про шляхи і перспективи інформатизації в галузі освіти;

- розвинути здатність викладачів до володіння та самовдосконалення в іноваційних технологіях;

- постійно застосовувати інноваційні технології у представлені навчального матеріалу студентам. https://calendar.google.com/calendar/b/2/r/day/2018/4/6?tab=mc