Євтушенко Вікторія Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Євтушенко Вікторії Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

База проходження практики: Київського університету імені Бориса Грінченка підрозділ: Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти


2bb5f738-12d1-4c62-932a-589b7b484acd.jpg


Зміст

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. Має власну сторінку на порталі університету.

Лабораторія має два робочі приміщення №004а та №013.

Лабораторія веде активну діяльність в Центрах, де кожен центр має власну мету та завдання:

Лабораторія веде співпрацю з помічниками з ІКТ, де можна знайти відповіді на актуальні питання:


Команда НДЛ інформатизації освіти:

Аудиторія №004а

Цео6.jpg
Уен.jpg
Кеу5.jpg


Аудиторія №013

5н.jpg
Г6уш.jpg
Ывкер.jpg

Робочий процес команди

34d313d9-a2ab-46ec-b3f1-12c051faca0c.jpg
Edafdf01-dc46-4a30-905b-4d6b36222d44.jpg
Ыкн.jpg

Інтерв’ю з керівником

Василенко Світлана Василівна

Питання:

 1. Світлано Василівно, скажіть, наскільки досконало розроблена ІКТ політика в університеті, зокрема в НДЛ інформатизації освіти?
 2. Як ваше керівництво сприяє розвитку ІКТ політики в університеті?
 3. Як сучасні комп'ютерні технології впливають на якість організації навчального процесу?
 4. Розкажіть як побудована ІТ інфраструктура у навчальному закладі (Київський університет імені Бориса Грінченка)?
 5. Чи задоволені Ви функціонуванням ІТ-інфраструктури НДЛ інформатизації освіти?
 6. Які покращення можна було б запропонувати, на Вашу думку, для підвищення ефективності функціонування ІТ-інфраструктури лабораторії?

Відповідь: Відповіді на поставлені запитання можна переглянути за посиланням

Интервю.jpg


ІК-компетентності науково-педагогічних працівників. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для визначення ІК-компетентності працівників було проведено анкетування

Результати анкетування:

Ц34.jpg
Ц35е62.jpg
Енго3.jpg
Ыкнри4.jpg
Ыук5р5.jpg
Ыкно5.jpg
Цыг68цы6.jpg
Ц46г7.jpg

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення

 • 7 комп'ютерів у лабораторії та 1 у кабінеті завідувача (аудиторія №004а)
 • 4 комп'ютери (аудиторія №013)
 • 1 принтер (на два кабінети)
 • точка доступу до мережі
 • маршрутизатор
 • інтернет

Програмне забезпечення:

 • операційна система Windows 7;
 • антивірусна програма;
 • робота з документами в "Microsoft Office"
 • браузер Google Chrome
 • аудіо та відео плеєри
 • програми для перегляду зображень
 • аудіо та відео плеєри

Інформаційне забезпечення:

Навчально-наукове забезпечення:

 • документація
 • збірники
 • тощо...


71f8b278-217a-4b7d-b4d1-7de1081da6cc.jpg


81920723-3292-40b9-a12e-fd6ac7d7c254.jpg


Efe9035a-7d49-4061-8f6b-3219c1ba33ef.jpg


Центр технологій дистанційного навчання (аудиторія 023 та 024)

Студії дистанційного навчання обладнані сучасними відеотерміналами, ноутбуками та планшетами, які забезпечують запис та монтаж різноманітних відеоматеріалів (відеолекцій, вступних відео, відеокерівництв).

Програмне забезпечення WebEx дозволяє проведення та запис відеоконференцій та вебінарів, обмін контентом та онлайнову співпрацю в режимі реального часу.

Вибір фонів в корпоративному стилі та додаткове освітлення нададуть Вашим відео професійного вигляду.

Перед записом відеолекції запропоновано ознайомитись з загальними рекомендаціями з підготовки до запису відеолекції

У розділі "Корисна інформація" можна переглянути актуальні питання:

 • відеолекція за допомогою надбудови Office mix
 • використання Powtoon для створення анімаційного відео
 • загальні рекомендації з підготовки до запису відеолекції

Команда Центру технологій дистанційного навчання

Команда цтдн.jpg


4c8ede5d-bf59-4bd1-9de3-d216e7e16029.jpg


8ec022ed-ae69-415d-8d18-ccfac125cba1.jpg

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка.

 • Корпоративна електронна пошта для співробітників та студентів університету в системному аккаунті Google. Пошта електронну адресу кожного співробітника, автоматично підставляється при введені ім’я та прізвища. Також сервіс має чат для обміну повідомленнями. Для створення особистої пошти достатньо заповнити форму на сайті, і системні адміністратори відреагують на лист. Використання корпоративної електронної пошти дає можливість студентові безпосередньо отримувати інформацію від викладачів, а викладачам від студентів, тобто миттєвий feedback.
 • Е-навчанням Moodle. Це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Е-навчання координується викладачем, з можливостями вносити зміни до курсів, та контролюється системними адміністраторами, що реєструють туди користувачів. У системі дистанційного навчання Moodle гарантується безпечний доступ до інформації та ефективний моніторинг навчальної діяльності.
 • Інституційний репозиторій, електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в установі. Студент має можливість аналізувати різні наукові позиції, використовувати роботу інших науковців, класифікувати.
 • Електронні видання, що представлені періодичними журнальними виданнями, які подають публікації у певних електронних форматах. В Університеті створено сім електронних журналів (е-журналів), серед яких такі: «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», «Наукові доробки магістрантів», «Studia Philologica (Філологічні студії)», «Освітологічний дискурс», Наукові здобутки студентів Інституту людини». Студенти мають змогу долучатися до друку статей.
 • Microsoft Imagine Academy. Програма, за допомогою якої можливо проходити курси Microsoft. Студент у процесі самоосвіти формує вміння самостійно шукати необхідні за запитом курси з професійного навчання.
 • Е-бібліотека. Єдиний бібліотечний фонд книжкової продукції, авторефератів дисертацій, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіїв. Доступ до бібліотеки дозволяє опрацьовувати дані закритих наукових баз (наприклад EPSKO) в межах університету.
 • Вікі-портал університету – платформа, призначена для реалізації активної діяльності студентів та викладачів з її наповнення, що сприяє формуванню у майбутніх педагогів умінь самостійно знаходити та аналізувати інформацію, формулювати самостійні альтернативи.


Завдання 2

Удосконалення сайту установи.

Удосконалення сайту установи:

 • Мова сайту не лише українська та англійська але й інші мовами
 • Більше схем, діаграм, майнд меп, відео та аудіо, щоб користувачі могли сприймати і перероблювати інформацію за допомогою різних відчуттів
 • Створення сторінки у соціальній мережі для НДЛ інформатизації світити, для висвітлення роботи лабораторії
 • Актуальність інформації. У пошуку інформації за запитом встановити певний діапазон 1-3 роки для актуальності інформації
 • Шукаючи сайт Університету імені Бориса Грінченка в системі Google вказана не фактична адреса університету (вулиця Маршала Тимошенка, 13Б), це дає хибну інформацію вступникам в університет
 • Скасувати доблювання інформації на інституційних сторінка і головної сторінки сайту університету
 • Науково дослідні центри університету раціональніше об’єднати у один розділ

Завдання 3

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Пропоную переглянути відео

Риоьтб.jpg

Завдання 4

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи.

Структурно-функціональна модель інформаційно-освітнього середовища університету Буйницька О.П.

Анотація:

Умови створення інформаційно-освітнього середовища університету. Моделювання інформаційно-освітнього середовища. Компоненти інформаційно-освітнього середовища: технологічного, організаційного, управлінського, змістового та взаємозв'язки кожного з компонентів.

Г6о.png

Модернізація ІТ інфраструктури.

Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів:посібник

Анотація ст 51:

У статті розглядаються питання розв'язування комплексу завдань, призначення ІОС, умови, що забезпечують доцільність побудови інформаційноосвітнього середовища у закладі, чому сприятиме провадження в професійно-технічному навчальному закладі інформаційно-освітнього середовища, з чого складається інформаційне середовище, технічні особливості реалізації ІОС, варіанти організації, труктура інформаційно-освітнього середовища професійно технічних навчальних закладів, схема відкритої електронної контент-бібліотеки, завдання розвитку ІОС.

Інформаціно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів Вернидуб Р.

Анотаці:

У статті аналізується значення ІОС, а також комплекс технічних і програмних засобів користування навчальними матеріалами та взаємодія студентів і викладачів задля досягнення цілей навчання.

Проектуванні інформаційного-освітнього середовища майбутнього Мадзігон В. М.

Анотація: У статті розглядається завдання реалізації сучасного освітнього середовища в навчальних планах, програмах, технологіях навчання, розробка нових концептуальних підходів до створення підручників і навчально-методичних комплектів з урахуванням інтегрованого інформаційно-освітнього середовища.

1. розширення Wi-Fi мереж

2. розбудова локальної мережі

3. оновлення комп’ютерної техніки

4. розширення локальної мережі університету

5. використання в освітньому процесі сучасного програмного забезпечення

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. історичний розвиток формування понятійного апарату Н.В. Морзе А.Б. Кочарян

Анотація: У статті проаналізовані міжнародні документи, які сприяли розвитку концептуальних засад формування змісту інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічного працівника. Рівні інформаційно-комунікаційна компетентність. Модель ІК-компетентності науково-педагогічного працівника.

Формування ІК- компетентності викладачів освітньої установ:

1.сучасні ПК

2. використанню сучасних мультимедійних засобів навчання

3. тренінги, майстер класи, відкриті курси, відео-курси

4. навчальні сайти з використанням освітніх трендів

5. сертифікаційі іспити Certiport

6. навчання в Imagine Academy

7. сертифікація ЕНК

8. Smart Technologies


Завдання 5

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.

Гнап.jpg